Die Kleingroep Genadepelgrims

Deur Quintin Du Plooy

Dit gaan goed met die Genadepelgrims, nieteenstaande die inperking, en ons hou steeds by die doelwitte van (om Hom) te eer, te beredeneer en te leer.

Oor die afgelope jare, sedert die ontstaan van die kleingroep, het daar ‘n hegtheid tussen ons ontwikkel wat heelwat familietrekke inhou. Ons het voortdurende kontak per Whatsapp, ons weet hoe dit met mekaar gaan en ons bemoedig mekaar. Ons bid vir mekaar, vir vriende en familie, nie net oor krisisse wat ervaar word nie, maar ook oor die vreugdes wat ons beleef.

 Alhoewel ons nie so tegnologies vaardig is as wat ons graag sou wou wees nie, het ons nou ook gereelde Zoom-gesprekke, waartydens ons ons beredenerings voortsit, byna asof ons bymekaar is. Dit is werklik ‘n vreugde om weer die gesigte te sien en om saam te kan gesels.

Die gesprekke tot dusver gaan hoofsaaklik oor die wese en werking van die Heilige Gees, hoofsaaklik na aanleiding van die Pinksterdienste, en ‘n mens kan met oortuiging sê dat ons, wat die Heiligheid van huis uit ken, diep onder die indruk is van die Grootsheid en die ontsaglike diepte van Sy handelinge. By elke bespreking kom ons toenemend onder die indruk daarvan dat daar nog so baie te leer is en dat die Gees ons geleidelik tot beter begrip lei.

Daarvoor dank ons die Here. 

PRAATPAPIER 17 Junie 2020

Genesis 18:1-15 Abraham ontvang drie besoekers
(Preek beskikbaar op http://www.skuilkrans.co.za)

Tema: Wie weet waar die Here aan jou verskyn?
Ons lees die verhale oor Abraham se lewe in Genesis 12 tot 25. In die verhale is daar uiteenlopende denkbeelde oor God ingeweef en daar is verskillende sub-verhale wat ook vertel word (soos die slaaf wat ‘n vrou vir Isak in Haran moes gaan haal in Genesis 24).
In die hele Ou Testament is dit belangrik om in gedagte te hou dat dit gaan oor God se betrokkenheid by sy mense. Dit gaan veral oor die Here, die God van Israel en nooit primêr oor die mense nie. Die verhale, geskiedenisse, wysheid, gedigte en profetiese boodskappe gaan oor God.

In Genesis se verhale hoor ons ten minste twee ‘stemme` wat die verhale vertel. Hier in Genesis 18 is die ‘Jahwis’ aan die word. Die kenmerke van sy manier van vertel is dat hy van God as Jahwe praat (vertaal as “die Here”) en dat die Here deel is van die vertelling, dikwels as een van die akteurs, soos hier in Genesis 18. Die ander verteller noem ons die ‘Priester’. Vir hom is God verhewe en buite die alledaagse. Hy noem God Elohim (vertaal as “God”). Twee goeie voorbeelde van hoe hulle vertelstyle verskil, is Genesis 1:1-2:4a (Priester: die skeppingsgedig) en Genesis 2:4b-3:24 (Jahwis: die tuinverhaal), of ook in die aankondiging van Isak se geboorte (Priester: Genesis 17:15-22; Jahwis: Genesis 18:1-15).
`n Mens kan jou die prentjie voorstel wat in Genesis 18 vertel word (en dit is ook die verteller se bedoeling): op die hitte van die middag in die halfwoestyn naby Hebron (Mamre), sit Abraham wanneer daar drie reisigers verbykom. Alles in hom wat beskaafd en oordentlik is, kom in werking: hy draf na hulle toe en nooi hulle in, hy bied water en `n ete aan en laat dit vinnig voorberei – maar die hele tyd het hy geen idee wie die gaste is nie. Hy betoon bloot die gasvryheid wat hy aan alle mense verskuldig is, omdat dit is wat `n mense behoort te doen.

Wanneer die gesprek begin, blyk dit dat dit nie maar bloot reisigers was nie, maar die Here en twee engele. Dit is `n goddelike besoek, met ingrypende gevolge. Ou Abraham en sy ou vrou, Sara, gaan ‘n baba kry en dit sal gou gebeur. Vir Sara, wat alles vanuit die tent aanhoor, klink dit soos ‘n verspotte grap: Hoe kan sy in haar ouderdom nog ‘n kind verwag? Sy lag dit af, maar die Here weet dit en vra: Waarom lag Sara? Sy ontken dit verleë, maar Hy verseker hulle: Volgende jaar hierdie tyd sal Sara ‘n seun hê.
Sonder om dit te besef het Abraham die Here ontvang en onthaal en dit is wat soms met ons ook kan gebeur. Die Here klop op die mees onverwagse maniere aan ons deur en ons gedrag behoort só te wees dat dit geen verskil maak dat dit Hy is nie.

Vrae vir nadenke of bespreking:
1. Waar kan ons verwag om in hierdie Corona-tyd en in die grendelstaat die Here te ontmoet?
2. Het dit al gebeur dat jy iets beleef het waar jy later besef het dat dit ‘n manier is waarop die Here jou besoek het.
3. Die Here se besoek aan Abraham was sonder tekens of groot natuurverskynsels. Dit was in die alledaagse. Verwag jy om die Here in die alledaagse te ontmoet? Dalk selfs in ander mense?
4. Jesus neem later hierdie gedagte op wanneer Hy sy volgelinge leer dat hulle sorg aan die minstes in die samelewing die maniere was waarop hulle Hóm gedien het.

almanakhoof Kleingroepe

Winterprojek: Bedsokkies vir Bejaardes

Bedsokkies

 

Die handwerkkleingroep van Skuilkrans NG gemeente roep alle breiers op om ons te help om bedsokkies en/of vingerlose handskoene te brei vir die bejaardes van Huis Silwersig  en moontlik ander ouetehuise, vir die komende winter. Kontak gerus Annabelle by 083 4155 755 of kleingroep@skuilkrans.co.za vir meer inligting

Hieronder is ‘n paar maklike patrone waaruit gekies kan word.

Wenk: Vir bedsokkies gebruik dubbeldraad of chunky wol en vir handskoene werk ‘n dunner wol beter.

 

  1.  Basiese Patroon: Bedsokkies

Met dubbelknit wol en nr 5 or 6 penne.

Heg aan 32steke.

1ste ry: Brei 10steke regs, 1steek aweregs, 10steke regs, 1steek aweregs en weer 10steke regs.

2de en elke alternatiewe ry: regs

Brei volgens hierdie patroon tot werk 12cm lank is van begin af.

Begin nou dubbelrif brei. 2 regs, 2 aweregs vir ongeveer 10cm (22cm van begin af)

Vorm punt van tone:

Volgende ry: Brei 1, brei 2 tesaam (hou so aan tot aan die einde van die ry)

Brei elke ry so totdat daar net 8 or 6 steke op die naald oor is.

Breek wol af en ryg deur oorblywende steke. Trek styfen werk vas tot aan die einde van die dubbelrif.

Werk haknaat vas.

 

2.  Patroon vir maklike bedsokkies

vir volwassenes gebrei met dubbeldraad of chunky wol

92 ste
Brei 14 rye regs “plain”
Brei dan 1 ry regs en 1 ry aweregs “purl”

Begin nou bo-op die voet verminder soos volg:
Brei 33ste regs”plain”, brei 2saam, brei 2 steke aweregs”purl”, dan weer 2saam en dan weer 33steke regs. (daar is nou 34ste aan elke kant, met ‘n middelnaat en jy het 2 steke verminder in die middel.
Volgende ry – Brei aweregs “purl” 32steke, aweregs 2saam, brei 2 steke regs, aweregs 2saam en brei res van steke aweregs.

Brei nou so voort in koussteek (een ry regs en een ry aweregs) en verminder in elke ry 2 steke deur voor die middelnaat 2saam te brei. (let wel, die middelnaat is 2 steke wat in kontras gebrei word, maw as die ry regs gebrei word, gaan die 2 middelsteke aweregs wees, en as die ry aweregs berei word, gaan die 2 middelsteke regs wees)

Hou so aan totdat daar 50steke oor is op die naald.

Brei nou dubbelrif vir 18-20 rye. Eindig af in rifsteek.

Werk die naat onder en langs die kant vas, en vou die boonste rifgedeelte om sodat dit ‘n mooi afwerking maak vir ‘n lekker warm wolslippertjie of slaapsokkies.

 

3.  Bedsokkie patroon Gebrei

Gebruik “Chunky”of dubbel draad  wol

Stel 63 steke op (Vir nommer 6 skoen)

Eerste ry: Regs 1, maak een steek in volgende steek, brei 28 steke regs, maak I steek in volgende steek, regs  1,maak 1 steek in volgende steek, brei 28 steke regs, maak 1 steek in volgende steek, regs laaste steek.

Tweede ry: Regs

Derde ry: Regs 1, maak een steek in volgende steek, brei 30 steke regs, maak 1 steek in volgende steek, regs 1, maak 1 steek in volgende steek, regs 30 steke, maak 1 steek in volgende steek, regs laaste steek

Vierde ry: Regs

Vyfde ry: Regs 1, maak een steek in volgende steek, brei 32 steke regs, maak 1 steek in volgende steek, regs 1, maak 1 steek in volgende steek, regs 32 steke, maak 1 steek in volgende steek, regs laaste steek

Sesde ry: Regs

Sewende ry: Regs 1, maak een steek in volgende steek, brei 34 steke regs, maak 1 steek in volgende steek, regs 1, maak 1 steek in volgende steek, regs 34 steke, maak 1 steek in volgende steek, regs laaste steek

Agste ry: Regs

Negende ry: Regs 1, maak een steek in volgende steek, brei 36 steke regs, maak 1 steek in volgende steek, regs 1, maak 1 steek in volgende steek, regs 36 steke, maak 1 steek in volgende steek, regs laaste steek

Tiende ry: Regs

Daar behoort nou 83 steke te wees.

Brei 6 rye regs

Begin verminder deur:

Ry 1:   Brei 38 steke regs. glip een brei een trek glipsteek oor, regs 1, glip een brei een               trek glipsteek oor, brei 38 steke regs.

Ry2:    Brei 37 regs, glip een brei een trek glipsteek oor, regs 1, glip een brei een trek                  glipsteek oor, brei 37 steke regs.

Ry 3:   Brei 36 regs, glip een brei een trek glipsteek oor, regs 1, glip een brei een trek                  glipsteek oor, brei 36 steke regs.

Hou so aan deur elke ry te verminder totdat daar 43 steke oor is.

Brei twee rye regs.

Maak ry gaatjies: Brei 1 regs , *(maak een brei twee tesame,)* herhaal tot aan die einde van die ry.

Brei een ry regs.

Daarna kan jy enige patroon brei wat jy verkies om kous af te rond.

Werk sool en agter kous toe en ryg koordjie deur.

Inligting

Steke 63 vermeerder tot 83 verminder tot 43  (Nommer 6 skoen)

Steke 73 vermeerder tot 93 verminder tot 53    (Nommer 7/8 skoen)

 

4.  Basiese patroon: VINGERLOSE HANDSKOENE

Met enkeldraad wol (no 3.5 of 4 naalde) of dubbeldraad (no 5 of 6 naalde)

Heg aan 54 steke

Brei dubbelrif (2 regs, 2 aweregs) tot aan die einde van die ry.

Brei so voort tot werk 15cm lank is vanaf begin.

Brei nou enkel rif (1 regs, 1 aweregs) vir nog 6-8 rye.

Heg af.

Werk synaat vas 5cm, laat dan opening vir duim van ongeveer 5cm en werk res vas.

 

 5. Engelse patroon

Bed Socks

Cast on 92 stitches

Knit 8 rows normal color
Knit 2 rows with fluffy wool
Knit  6 rows with normal wool
Knit 2 rows with fluffy wool
Knit 4 rows normal wool

Start decreasing
Knit 43; 2 together; knit 2; knit 2 together; knit 43
Knit 42; 2 together; knit 2; knit 2 together; knit 42

Continue decreasing until you get to knit 23 knit 2 together knit 2 knit 23

Next row; knit 24 purl two together; knit 24
Next row; knit 22; knit 2 together ; knit 2; knit 2 together; knit 22
Next row; knit 23; purl two; knit 23

There should be 48 stitches left to work with.

Knit 1; wool forward; knit 2 together to the end of the row (Row for string)
Knit 4 rows (Normal wool)
Knit 2 rows fluffy wool
Knit 4 rows normal wool
Knit 2 rows fluffy wool

Cast off with normal wool

You do not have to use “fluffy wool” in between if you so wish

This is just another pattern that will fit a bigger foot

LEKKER BREI!