Skuilkrans se Halfeeufees in Februarie 2021


Skuilkrans gaan saam met oud-gemeentelede feesvier van 12 tot 21 Februarie 2021 met die tema JUBELJAAR.
Kom raak nou al betrokke deur hulp aan te bied by enige van die aksies. Ons daag die gemeente uit om elkeen by minstens een aktiwiteit betrokke te raak
Vooraf
Waar bied ek hulp aan
Tipe hulp nodig
Opstel van die Gedenkblad
Ds. Willem Boshoff 082 890 2644
Beriggies, foto’s staaltjies ens.
VOOR 15 November
Uitstalling van foto’s in portaal van kerk
Hans en Petra Ittmann 082 333 3204

Foto’s en rame versamel en gereed kry vir uitstalling.

Bemarking van feesnaweke
Caro Jackson 012 804 7787
Bemarkers
Opspoor van ou gemeentelede
012 804 7787 of idmaat@skuilkrans.co.za
Name en kontakinligting van stigtersgemeentelede

12 – 14 Februarie

Waar bied ek hulp aan?
Tipe hulp benodig
Kerrie-en-rys verkoping
Vrydag
Martjie Booth 083 272 0861
Skep en verkoop
Skarrejag
Saterdag
Andre van Zyl 082 452 166
Borgskappe, pryse. Hulp met Skarrejag
Erediens in outydse klere.
Sondagoggend

Muntlegging
Gesinsdiens
Yolande Giliomee 083 258 2562
Organisasie van muntlegging
Uitstalling – kinderkuns
Hele naweek
Yolande Giliomee 083 258 2562
Opsit van kunswerke
Orrelkonsert
Sondagoggend 11:00
“Isabelle en vriende”

15 – 18 Februarie
Week van Gebed. Uitstalling van beeldhouwerke en praatjie deur Ds. Nic Grobler op W’aand 19:00
Martjie Booth 083 272 0861
Uitpak en rangskik van beeldhouwerke
19 – 21 Februarie

Waar bied ek hulp aan?
Tipe hulp benodig
Koffiehuiskonsert
Vrydagaand
19:00
Isabelle Deysel 084 516 9551
Bessie Keun 082 454 6060
Aanbied van items
Kaartjieverkope.
Verversings voor Koffiehuiskonsert
Vrydagaand
18:00
Anne-Marie v d Walt 082 968 6001
Rita Rademeyer 012 807 0808
Voorbereiding van kos en soet happies
Aktiwiteit volwassenes

Saterdag
14:00 – 16:30
Louis Bouwer 082 657 7246
Amanda Malan 083 253 4616
Hulp met aanbied van Franse rolbal “Boulle” asook stelle balle.
Aktiwiteite kinders en kleuters
Saterdag
14:00 – 16:30
Yolande Giliomee 083 258 2562
Beplanning en aanbied van aktiwiteite
Snoepie
Koffie-karavaan
14:00 – 16:30
14:00- 20:00
Yolande Giliomee 083 258 2562
Hulp met Snoepie- aankope en verkope
Inwyding leeskamer
Saterdag 16:30
Helena Snyman 083 990 8953
Voorbereiding
Uitslae van kompetisies
Saterdag 17:00

Ligte musiek
Saterdag 17:30 – 18:30
Marcel Dednam 074 727 1507
Speel van instrumente.
Spitbraai
Saterdag 17:30
Anita Labuschagne 082 651 7125

Gesamentlike erediens
Sondagoggend 9:00

Sny en eet van verjaarsdagkoek
Sondag na erediens
Irma Loots 082 824 6235
Rita Rademeyer 012 807 0808
Bak van kolwyntjies en southappies
Sondagaand erediens
Sondagaanddiens 17:30

PRAATPAPIER 17 Junie 2020

Genesis 18:1-15 Abraham ontvang drie besoekers
(Preek beskikbaar op http://www.skuilkrans.co.za)

Tema: Wie weet waar die Here aan jou verskyn?
Ons lees die verhale oor Abraham se lewe in Genesis 12 tot 25. In die verhale is daar uiteenlopende denkbeelde oor God ingeweef en daar is verskillende sub-verhale wat ook vertel word (soos die slaaf wat ‘n vrou vir Isak in Haran moes gaan haal in Genesis 24).
In die hele Ou Testament is dit belangrik om in gedagte te hou dat dit gaan oor God se betrokkenheid by sy mense. Dit gaan veral oor die Here, die God van Israel en nooit primêr oor die mense nie. Die verhale, geskiedenisse, wysheid, gedigte en profetiese boodskappe gaan oor God.

In Genesis se verhale hoor ons ten minste twee ‘stemme` wat die verhale vertel. Hier in Genesis 18 is die ‘Jahwis’ aan die word. Die kenmerke van sy manier van vertel is dat hy van God as Jahwe praat (vertaal as “die Here”) en dat die Here deel is van die vertelling, dikwels as een van die akteurs, soos hier in Genesis 18. Die ander verteller noem ons die ‘Priester’. Vir hom is God verhewe en buite die alledaagse. Hy noem God Elohim (vertaal as “God”). Twee goeie voorbeelde van hoe hulle vertelstyle verskil, is Genesis 1:1-2:4a (Priester: die skeppingsgedig) en Genesis 2:4b-3:24 (Jahwis: die tuinverhaal), of ook in die aankondiging van Isak se geboorte (Priester: Genesis 17:15-22; Jahwis: Genesis 18:1-15).
`n Mens kan jou die prentjie voorstel wat in Genesis 18 vertel word (en dit is ook die verteller se bedoeling): op die hitte van die middag in die halfwoestyn naby Hebron (Mamre), sit Abraham wanneer daar drie reisigers verbykom. Alles in hom wat beskaafd en oordentlik is, kom in werking: hy draf na hulle toe en nooi hulle in, hy bied water en `n ete aan en laat dit vinnig voorberei – maar die hele tyd het hy geen idee wie die gaste is nie. Hy betoon bloot die gasvryheid wat hy aan alle mense verskuldig is, omdat dit is wat `n mense behoort te doen.

Wanneer die gesprek begin, blyk dit dat dit nie maar bloot reisigers was nie, maar die Here en twee engele. Dit is `n goddelike besoek, met ingrypende gevolge. Ou Abraham en sy ou vrou, Sara, gaan ‘n baba kry en dit sal gou gebeur. Vir Sara, wat alles vanuit die tent aanhoor, klink dit soos ‘n verspotte grap: Hoe kan sy in haar ouderdom nog ‘n kind verwag? Sy lag dit af, maar die Here weet dit en vra: Waarom lag Sara? Sy ontken dit verleë, maar Hy verseker hulle: Volgende jaar hierdie tyd sal Sara ‘n seun hê.
Sonder om dit te besef het Abraham die Here ontvang en onthaal en dit is wat soms met ons ook kan gebeur. Die Here klop op die mees onverwagse maniere aan ons deur en ons gedrag behoort só te wees dat dit geen verskil maak dat dit Hy is nie.

Vrae vir nadenke of bespreking:
1. Waar kan ons verwag om in hierdie Corona-tyd en in die grendelstaat die Here te ontmoet?
2. Het dit al gebeur dat jy iets beleef het waar jy later besef het dat dit ‘n manier is waarop die Here jou besoek het.
3. Die Here se besoek aan Abraham was sonder tekens of groot natuurverskynsels. Dit was in die alledaagse. Verwag jy om die Here in die alledaagse te ontmoet? Dalk selfs in ander mense?
4. Jesus neem later hierdie gedagte op wanneer Hy sy volgelinge leer dat hulle sorg aan die minstes in die samelewing die maniere was waarop hulle Hóm gedien het.

almanakhoof Kleingroepe

Hoop

jeremy-thomas-rMmibFe4czY-unsplashWanneer die nag meedoënloos-

die dag in gewaande oorwinning

finaal opklad

en wolke die sterre verdring

die sig wegkwyn

tot niks in die sfere verdwyn

en die aarde sy kop gedwee hang

 

soek hoop met ‘n inneroog

en ‘n oer-oue wete

wat diep in die wese ontkiem

na die eerste haarkrake

van ‘n blinknuwe dag

uit die skoot van die donker gebore

wat onkeerbaar wring

oor die Oosterkim

en groei

en bloei

in prismakleure

tot die lig elke newel verdring

en ‘n kraakvars begin

met verblindende glans

oor ‘n wêreld van vreugde

laat dans.

 

©         Quintin du Plooy

April 2020

Reading for children

IMG_4115

Please join Skuilkrans Dutch Reformed Church in our effort to spread stories to children via Whatsapp voice notes.  We wil spread it to the local schools in our community.

Guidelines for readers:

 • Mention/ acknowledge the name of the story and the writer/author right at the beginning
 • Mention an age group (not compulsory) and send it in a separate message with your story.
 • Read with love and enjoyment— it will come through in your voice
 • Ideally the recorded stories must be about 4-5 minutes long. Maybe 9 minutes
 • If you are making a video recording and include pictures you have to ensure that the story is not upside down. Keep the story very short because of the data on the recipients’ side.
 • Some readers read a book chapter by chapter. Start each recording and state clearly Charlie and the Chocolate factory by Roald Dahl , Chapter 2
 • Take a break between recordings. You may not realize it but your voice dips when you get tired and it comes through clearly in the recording. Read with love and enjoyment because you love reading and you want to instill this with the children
 • These stories are recorded on/in whatsapp. So mostly there is no indication what was sent Please send a separate message immediately after posting your story, mentioning the name of your story and appropriate age group(if you know it). As already mentioned in 2 above.
 • Please pronounce the words very clearly and pay attention to and honour punctuation marks. Keep in mind that the stories are sent out to children whose first and even second language is not English
 • Please note that the organizing team listen to all the stories before sending them out. If there is a technical problem or it is unsuitable, the story will be destroyed.

Please save the following on your phone: Helene Book reading +27 823414550

Boekvoorlesers vir kinders

IMG_4115Ons nooi alle voorlesers om kinderboekvoorlesings vir ons op Whatsapp stemnotas te stuur.  Ons versprei dit na ons buurskole – Laerskole-  en glo dit sal aan ‘n paar ouers en kinders sommer ‘n bietjie vreugde verskaf. Ons toets nog die waters en sal aanpas soos wat ons gaan. Volg gerus die eerste paar riglyne hieronder:

Riglyne vir lesers:

 • Dis baie belangrik dat jy reg aan die begin die naam van die storie gee en wie die skrywer daarvan is
 • Gee ‘n aanduiding vir watter ouderdomsgroep die storie bedoel is
 • Lees omdat dit lekker is en dit sal ook in jou stemtoon so uitkom
 • Ideaal gesproke moet stories nie langer as 4-5 minute wees nie en op die langste so 9 minute
 • As jy ‘n prenteboek lees en die prentjies op ‘n video sit terwyl jy lees, moet jy seker maak dat dit reggestuur word—nie onderstebo nie. Hou hierdie tipe stories baie kort omdat dit baie data opneem van die ontvanger
 • Sommige mense lees ‘n hele boek, hoofstuk vir hoofstuk. Maak seker dat jy dan duidelik sê Charlie and the Chocolate factory, by Ronald Dahl, chapter 1
 • Laat tyd verloop tussen die lees van boeke /hoofstukke/ stories. Mens se stem raak moeg en dit kan duidelik gehoor word op die opname. Pak dus elke indiwiduele item aan met vreugde, oorgawe en lees want jy is mal oor lees en jou liefde wil oordra na hierdie kinders
 • AS jy ‘n Engelse boek lees, moet jy die woorde baie mooi uitspreek en die leestekens gebruik en eerbiedig. Hou in gedagte dat jou storie gestuur word aan kinders wie se eerste taal waarskynlik nie Engels (of Afrikaans ) is nie.
 • Meestal wanneer jy ‘n stemboodskap maak of die ‘record’ druk en iets opneem wat jy aanstuur na ‘n selfoonnommer, is daar geen aanduiding van wat jy aanstuur nie. Stuur dus onmiddellik na jou opname na die selfoonnommer gegaan het wat ons aandui, ‘n kort boodskappie waarin jy net sê: Charlie and the Chocolate factory chapter 1
 • Daar gaan na elke storie geluister word VOOR dit uitgestuur word. Neem asseblief kennis dat as daar tegniese probleme is , soos dat dit die hele tyd opbreek, of as die inhoud nie geskik is nie, dan behou die organiseerders die reg voor om hierdie stories te vernietig.

Stuur dan jou storie vir Helene Louw by 082 341 4550 en kontak haar met enige navrae.

Baie dankie dat jy bereid is om deel te neem aan hierdie spesiale projek!

Skuilkrans Onderlinge Sorg Bediening

 

 

Corona hulpfonds

Skuilkrans-gemeente het besluit om ’n Corona-hulpfonds te stig om gesinne uit die armer geemenskap in ons omgewing met lewensonderhoud te help. Ons wil graag, soos Christus dit van ons verwag, by die noodlydendes betrokke wees. Die mees praktiese metode in die kwarentyn-tyd is om kospakkies aan noodlydendes beskibaar te stel. Ons het met Uitkyk-slaghuis geskakel om te vra of ons die pakkies deur hulle kanale kan uitdeel. Uitkyk het dadelik ja gesê! Ons het met die VGK gemeente in Eersterust en met een gemeente in Mamelodi in verbinding getree. Hulle is baie dankbaar oor die inisiatief. Die dominees van die twee gemeentes sal name aan ons deurstuur van gemeentelede wat in nood verkeer. Ons sal die name op ons beurt aan Uitkyk deurgee, wat die pakkies aan die betrokke persone wat by Uitkyk aanmeld sal oorhandig. Vanselfsprekend sal die kospakkies ook vir ons eie gemeentelede en mense in ons onmiddelike omgewing beskikbaar wees.

Ons is baie dankbaar vir Uitkyk-slaghuis wat gewillig is om ons vennoot in die saak te wees. Anita Labuschagne (van Uitkyk en ook voorsitter van ons Finanskomitee) het die ideale inhoud van so’n pakkie ontwerp. Die pakkies kos R150,00.

Die kerkraad gaan uit sy eie fondse ’n groot bydrae maak vir ons Corona-hulpfonds. Maar dit skep ook vir u as gemeentelede ’n geleentheid om betrokke te wees. Ons kan nie self in die weke van kwarentyn ons armer bure besoek om hulle by te staan nie. Maar deur ’n paar kospakkies te borg kan elke gesin in ons gemeente ’n klompie honger gesinne in Eersterust en Mamelodi laat glimlag.

Bydraes kan gerus op ons gemeente se rekening inbetaal word. Sakel gerus ook met enigeen van ons dominees as julle meer inligting nodig het.

NG SKUILKRANS SE REAKSIE OP DIE COVID-19 RAMPTOESTAND IN ONS LAND

INLEIDING

• Die Corona-virus het `n wêreldwye pandemie van die siekte Covid-19 teweeggebring.
• Die verklaarde ramptoestand bied ons nuwe geleenthede om kerk te wees.
• NG KERK SKUILKRANS HET NIE TOEGEMAAK NIE.

EREDIENSTE

• Alle eredienste is afgestel tot na 12 April 2020 (Paassondag) of verdere kennisgewing.
• EREDIENSTE GAAN EGTER OP N ANDER MANIER VOORT. • Ons gaan die eredienste opneem en digitaal beskikbaar stel: asn video of klankopname op die webblad (www.skuilkrans.co.za) of op DVD’s wat julle by die kerkkantoor kan kom afhaal op Vrydae oggende.

ANDER BYEENKOMSTE

• Kleingroepe kan self besluit of hulle bymekaarkom.
• Die Bybelskool sluit saam met die skole op Woensdag 18 Maart af.
• Alle ander gemeentelike byeenkomste – soos die orrelkonserte – is gekanselleer.

KERKKANTOOR

• Weeksdae oop van 08:00 tot 13:00.
• Skakel asseblief 012 804 7787 eerder as om direk te kom kuier.

LERAARS EN ONDERSTEUNING

• ALLE LERAARS IS ENIGE TYD TELEFONIES BESKIKBAAR. Gebruik gerus die selfoonnommers hieronder.
• Pastoraat sal tydelik primêr telefonies geskied.

DANKOFFERS EN BYDRAES

• Al die kerk se gewone uitgawes gaan voort en rekeninge moet vereffen word.
• Gaan asseblief voort om bydraes per EFT, Snapscan of Debietorders te maak.
• Rekening: NG Kerk Skuilkrans, ABSA, Takkode 632005, Rekening 70580403
• Daar is ook `n dankofferposbus, regs van die hoofingang, oorkant die kapel vir dankoffers gedurende die week.
• Wanneer kleingroepe byeenkom, kan hulle offergawes opneem en inbetaal.

KOMMUNIKASIE

• Kyk asseblief gereeld na jou foon (SMS`e) en die webblad (www.skuilkrans.co.za)
• Word deel van die Facebookgroep (Skuilkrans NG Gemeente) en “like” die blad vir verdere inligting.
• Alle nuus, opdaterings en reëlings sal daar gedeel word.

ONDERLINGE VERSORGING

• As n liefdesgemeenskap bly ons betrokke bymekaar. • Indien jonger mense bereid is om vir hoër risiko-groepmense uit te help met inkopies of ander dienste, kontak ons gerus. Ons koördineer dit graag. • Uitkyk biedn diens dat `n bestelling geplaas kan word by bestuur@uitkykvleismark.co.za. Na betaling kan iemand dit gaan afhaal en besorg.

KERKKANTOOR: 012 804 7787
Ds Nico Swart – 083 678 8290
Ds Gerrie Bodenstein – 078 509 6754
Ds Willem Boshoff – 082 890 2644
Ds Piet Meiring – 083 458 9008
Ds Lion Pienaar – 082 579 4670
Ds Yolandé Giliomee – 083 258 2562

Skuilkrans Ondersteun

alejandro-escamilla-UZ9UNIoePMw-unsplash

Skuilkrans NG Gemeente gee om vir ons gemeente se entrepreneurs en wil hulle graag aan jou bekendstel:

 

Au pair benodig vir 2 seuns, vyf jaar en tien jaar oud in Lynnwood omgewing. Posisie vir 3 dae per week, Dinsdae to Donderdae, 12H30 tot 16H30.

Kontak 083 288 7472.

Charis vd Merwe

 

Eulogew Financial Consultants (Pty) Ltd

– Rekeningkundige en Boekhouer Dienste

– Boedels en Testamente

– Statutere werk en registrasies

– Alle SARS verwante registrasies, navrae, opgawes, ens

Kontak besonderhede :

Henk Malan : 082 443 5034

henk@eulogewfinancial.co.za

 

 

Ons herstel alle staanklokke, muurklokke en kaggelhorlosies tot hul weer klopdisselboom is!

Een jaar waarborg!

40 jaar ondervinding

Piet Lubbe

079 780 3471

 

Te koop:

Rou heuning vars uit die korf

R70.00 per 500 gram

Kontak: Sarel Alberts, 083 711 7979

 

CONVEYANCING- PROPERTY TRANSFERS

ANTE NUPTIAL CONTRACT

DRAFTING OF WILLS

WINDING DOWN OF ESTATE

ATTORNEYS   | CONVEYANCERS   |   NOTARY

32 Charbury road  Lynnwood Manor Village

TEL: (012) 348 8584   |   FAX: 086 605 0479   |   CELL: 082 875 0073

PO BOX 74021 LYNNWOODRIDGE 0040

EMAIL: linky.schutte@schuttelaw.co.za

 

Griffins Karate Academy

Hanshi Koos Burger

9th Dan

083 236 8579

burger@saska.co.za

 

Latin, Ballroom, Sokkie/ Two Step danslesse

+27 (0) 12 804 5293 (Phone)

083 237 0451 (Whatsup no)

+27 (0) 83 230 1566 (Sonja

 

Learn to Trade

 • Have you ever wanted to learn to trade on the Stock Market in real time but did not know how to?
 • Have you ever wanted to make a great income for yourself on your own merit and in your own time?
 • If you answered yes to these two questions, then this solution is right up your alley…
 • Learn how to be part of the 2% of people making money without breaking a sweat!!! Learn how to trade and be successful.

3 Easy steps

Register          Study        Trade stocks

For more information call Retha Lubbe at 082 593 7298.

 

DG PROEFLEESDIENS

(SA VRYSKUTSKRYWERS)

PROEFLEES, TAALVERSORGING, REDIGERING, ASOOK VERTALING (AFRIKAANS/ENGELS)

VIR PROFESSIONELE HULP MET ENIGE SKRYFWERK, ASOOK DIE SAAMSTEL VAN BOEKE EN MANUSKRIPTE, TEEN BEKOSTIGBARE PRYSE, KONTAK MY GERUS.

DRIEKIE GROBLER

083 284 3899

proeflees.driekie@gmail.com

 

LuvACup Coffee Shop, Platters, Special Occasions

Christelle Basson: 073 475 4310          Rossouwstraat 374, Murrayfield.  In die Spar                                kompleks

www.luvacup.co.za          admin@luvacup.co.za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTEKAMP:   21 – 23 FEBRUARIE 2020

Ons gemeente beplan ‘n gesellige saamkuier by die ATKV Buffelspoort.  Die tema is “Liefde in Beweging” en tussen die sessies sal genoeg tyd vir swem en baljaar wees, asook ‘n spesiale program vir die tieners en kinders.

Skakel gerus die Kerkkantoor by 012 804 7787 om een van die volgende plekke te bespreek (let wel pryse is per eenheid/staanplek per nag):

 • Kampeerplekke met elektrisiteit vanaf R585
 • Kampeerplekke met skadunet vanaf R660
 • 4 Bed Tenthuis vanaf R1570 (slaapkamer met dubbelbed en twee enkelbeddens, stoep, kombuis, badkamer)
 • 6 Bed Villa R2825 (3 slaapkamers, leefarea en kombuis met 2 badkamers)
 • 4 Bed Rondawel vanaf R1460 (Slaapkamer met dubbelbed, leefarea met 2 enkelmatrasse of d/bed basis, kombuis en badkamer)

Vir enige verdere inligting oor verblyf en spesifikasies kan Quintin gekontak word op 084 784 6846.  Betalings en besprekings moet asb geskied voor of op 28 Januarie 2020.  Jy kan direk in die kerk se bankrekening betaal met Kamp as verwysing en jou naam. Daar sal ook Sondagoggend kredietkaartfasilliteite beskikbaar wees. Bewys van betaling kan gestuur word aan quintinmckenzie@gmail.com

Rugsteun

‘Is daar al mense wat werk gekry het deur Rugsteunaksie?’ is ‘n vraag wat onlangs gevra is. Dit is so dat Rugsteunaksie nie ‘n werkverskaffingsburo is nie, dit het ons baie duidelik gesê toe Rugsteunaksie begin het. Volgens Rugsteun se missiestelling op die gemeente se sosiale blad, kom die term ‘rugsteun’ uit die rekenaarwêreld, maar dit kan ook beteken om iemand kragdadig te ondersteun en by te staan. Rugsteunaksie bring die behoeftes van werklose mense in ons gemeente onder die aandag van lidmate en voorbidding word gevra vir hulle, maar ook dat hulle name deurgegee sal word aan vriende, familie of kollegas as die Here self dit op die hart lê.

Phillip Yancey skrywe van die merkwaardige gebeure in Daniël 10. Daniël bid vir 21 dae en hy kry geen antwoord nie. Dan verskyn ‘n Engel aan hom en verduidelik dat sy gebed al die eerste dag verhoor is, maar die Engel is verhoed deur ‘die engel van die Persiese ryk’ (vers13) om die boodskap te bring. Eers nadat versterkings in die vorm van die aartsengel, Michael, gekom het, kon hy deurbreek. Yancey skrywe: ‘Daniel played a decisive role in the warfare between cosmic forces of good and evil, though much of the action took place beyond his range of vision ‘(Grace Notes:353).

En so ‘werk’ dit ook met baie van die aksies in Skuilkransgemeente, verseker ook met Rugsteunaksie. Die meeste van die aksie vind plaas buite ons gesigsveld – daar waar God woon en werk.

Yancey sluit die dagstukkie af met hierdie woorde:

‘The big picture, with the whole universe as backdrop, includes much activity that we never see. When we stubbornly cling to God in a time of hardship, or when we simply pray, more – much more- may be involved than we ever dream.  It requires faith to believe that, and faith to trust that we are never abandoned, no matter how distant God seems’ (Grace Notes:353).

En hier is Rugsteunversoeke en terugvoering vir Desember

 • Phillip Aucamp, het werk gekry in Roodepoort. Ons loof en prys die Here hiervoor..

 

 • Margie (083 259 0056) was die heel eerste rugsteunaksie werksoeker. Sy het die jaar op kontrak by ‘n apteek werk gekry en haar kontrak het op 31 Oktober geeindig. Sy is rekenaarvaardig, gesond en het haar eie vervoer. Hulp met ‘n voltydse of tydelike pos is bitter nodig. Haar epos adres is holtmargie@gmail.com

 

3). Zander Joubert, is ‘n senior herstelwerk tegnikus wat alreeds in die middel van die jaar ‘retrench’ is nadat die herstelwerkafdeling van sy maatskappy moes sluit asgevolg van die gebrek aan kontrakte. Zander het sedert 2011 by hierdie firma gewerk en skrywe in sy CV dat hy verantwoordelik was vir werkorde, prioritisering en allokasie van alle inkomende herstelwerk wat gedoen moes word. Hy was ook verantwoordelik oa vir die kwotasies en skakeling met die firma se kliënte, asook alle herstelwerk op komponentvlak, THD en SMD. ‘n Volledige CV is beskikbaar met meer besonderhede oor hierdie unieke werk. Sy kontakbesonderhede is 082 594 8187 en epos zeejoubert@gmail.com