Twintig jaar van Vrouedagvieringe

68806163_10216672980871746_4377920955779907584_nGeskryf deur Isabel Ballot
Fotos: Annabelle Lombard

“ ’n Vrou is soos ’n teesakkie. ‘n  Teesakkie weet nooit hoe sterk sy is voordat sy in warm water beland nie.”

Judy Van Rooyen wat die verwelkomings by die Vrouedag geleentheid doen, haal  Eleanor Rooseveldt onder groot gelag aan. Vrouedag word jaarliks deur Skuilkrans Gemeente  en Dameskring VisiePlus aangebied. Vanjaar op 17 Augustus 2019 is dit die 20 ste bestaansjaar van hierdie geleentheid waar ongeveer 160 vroue uit Skuilkrans, Mamelodi en Eersterus, asook gaste uit ander gebiede, mekaar ontmoet.

Elmien Botha se tong-in-die-kies tema HOOP is nie ‘n HOOP Tupperware deksels nie, spreek  egter ‘n ernstige onderwerp aan.  “ Ons samelewing het ongeduldig met stadige mense geword.” sê Elmien.  “Daar is min gevoel vir depressielyers, bejaardes en bedelaars.  Die tegnologiese rewolusie het kinders se veerkragtigheid weggeneem. Televisie en die selfoon het oppassers geword terwyl ma kosmaak na werk.” Elmien vra of ons nie eerder na werk met ons kinders in die tuin behoort te speel en brood en kaas vir aandete behoort te eet nie?

“ Ons ontneem ons kinders van hoop.” sê sy.  “Dit doen ons met ons negatiewe praatjies rondom die braaivleisvure. Ons moedig ons kinders aan om elders werk te gaan soek omdat daar nie ‘n toekoms in hierdie land is nie. “

Hoe moet ons dan optree?  “Ons moet vir ons kinders hoop gee deur ons

Christenskap uit te leef.  Ons moet vir hulle die hoop van Romeine 5:3 gee,” sê  Elmien. “…swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en  egtheid van geloof kweek hoop; en dié hoop beskaam nie….”

‘n Middag vol verrassing  word afgesluit met ‘n puik vertoning deur die Eersterus-Baldansgeselskap opgevolg deur tee en verversings.

Nuwe vriendskapsbande is gesmee en ou bande hernu.

Advertisements

Skuilkrans Ondersteun

rugsteun-featured

Dis vir Skuilkrans lekker om mekaar te help.  Hierdie is ‘n inisiatief vanuit die Onderlinge Sorg bediening deur Rugsteun – die groep wat ook ons werksoekers help.

Een van die heel maklikste maniere om mekaar te help, is om ons entrepreneurs te ondersteun.  In hierdie blaadjie kan mense hulle produkte of dienste teen R100 adverteer en die inligting word in die gemeente en op ons sosiale media gedeel.  So kan ons netwerke binne en buite ons gemeente bou en mense bymekaar uitbring!  Kliek gerus op die skakel hieronder om te sien wat in die maand se blaadjie is:

Kontak gerus Helene Louw as jy ook hier wil adverteer. 082 341 4550

Omgee adverteer Augustus 2019 w4[8478]

Rugsteun aksie

rugsteun-featured

Werksoekers vir Junie2019

 • Phillip Aucamp, BA(SW); MBA, 27 (0) 83 262 5250, aucamp70@gmail.com ( ‘n CV is beskikbaar) is ‘n maatskaplike werker met ‘n MBA graad en baie ondervinding in korporatiewe werk. Phillip het sy eie onderneming waar hy ‘n waardevolle bydrae kan lewer in konflikhantering en die ontlonting daarvan. Sy werk het hom ‘n ideale tussenganger (mediator) gemaak en ons versoek gemeentelede om asseblief van sy dienste gebruik te maak of om hom aan te beveel waar julle ‘n behoefte identifiseer.

 

 • Michael, het ‘n werk gekry en ons loof die Here daarvoor.

 

 • Retha Lubbe het werk gekry en gaan aan met haar studies. Ons loof die Here ook vir die geleentheid wat sy gekry het.

 

 

 • Chantal van Rooyen is ons grafiese ontwerpster. Haar firma is oorgeneem en die nuwe eienaar wil nou kontrakte na hulle kant toe laat kom so op die oomblik lyk dit asof die krisis dat hulle hulle deure sou sluit, afgeweer is. Dink asseblief steeds aan haar in julle gebede. Sy het ‘n eie klein onderneminkie wat sy Pink Designs noem waar sy alles wat kreatief is kan ontwerp vir julle volgende funksie by die werk of in julle familie of vriendekring. Geen kyk gerus op die kennisgewingbord vir haar advertensie en ondersteun haar gerus. Sy kan gekontak word op 082 244 4942 of op die eposadres: chantalvdmerwe@hotmail.com. ‘n Volledige CV is beskikbaar

 

 • Zander Joubert, is ‘n senior tegnikus wat onlangs ‘retrench’ is. Sy kontakbesonderhede is 082 594 8187 en epos zeejoubert@gmail.com ‘n Volledige CV is beskikbaar.

Vrywaring:  Rugsteunaksie.

NG Gemeente Skuilkrans (die gemeente) behou die reg voor om versoeke van werksoekers en werkgewers te aanvaar of te weier.

Die gemeente lewer ‘n diens aan ons gemeentelede wat werk soek en werksaansoeke en – ‑aanbiedings word op die forums wat Rugsteunaksie gebruik, geadverteer.  Die gemeente is egter nie verantwoordelik vir enige misleidende inligting of aansprake wat gemaak word deur werksoekers of potensiële werkgewers in hulle aansoeke of werkaanbiedings nie.

Rugsteunaksie bring slegs die aansoeker en ‘n potensiële werkverskaffer bymekaar en die partye onderhandel daarna met mekaar sonder verdere insette deur die gemeente.  Daar word egter van die standpunt uitgegaan dat werkverskaffers hulle eie prosedures en ander keuringsvereistes het en dat hulle kandidate daaraan sal onderwerp om hulle geskiktheid al dan nie te bepaal.

Getuienis Bediening Vorderingsverslag: Mei 2019

BANNER 1400x3000 for approvalOm lidmate te bemagtig om missionaal te dink en te leef”

Projekte:

Midde Ooste (SAT 7)

 • 2 lidmate wat die SA kantoor beman (Pieter en Aretha Prinsloo)
 • Bemark
 • Nuusbriewe en gebeds versoeke
 • Befondsing
 • Teiken mark: Noord Afrika, Arabiese lande en Turkye
 • Amptelike syfers: 9m kinders en 20 m volwassenes. Teiken mark ~ 500m
 • Behoeftes:
 • Gebed
 • Verteenwoodigers
 • Facebook
 • Fondse

Lepelle/Matlala

 • Gawie Jordaan
 • Chritelike boeke en Bybelverspreiding – Kalahari projek
 • Berading by hospitale (Steve Biko en Weskoppies) ´ Werk saam met ander gemeentes in Lepelle:
 • Bedien 11 wyke se leraars
 • Ondersteun die sending stasie (Matlala):
 • Skuilkrans uitreik saam met Echo Bediening: 14 – 23 Junie
 • Nico en Gerrie lei jongmense en lidmate van Skuilkrans op die uitreik
 • Ons wil in vennootskap met Echo werk in die toekoms

Mosambiek

 • Loot Burger
 • Ons betaal die dominee in Mapai se salaris en deel van sy pensioen maandeliks.
 • 2019 uitreik vind vanaf 22 Junie plaas:
 • Bybelverspreiding by skole (1400 kinders)
 • Huisbesoeke
 • Gebedsloop
 • Hospitaal besoeke
 • Skenk ook R 6000 vir die Mosambiek vloede

Alpha kursus

 • Nico Swart
 • Ons het reeds 3 kursusse aangebied
 • Totale bywoningsyfer was ongeveer 180
 • Skuilkrans: 120
 • Buite mense: 60
 • Betrokkenheid van Alpha kursus gangers:
 • Verskeie kerkvervreemdes skakel nou in by ons gemeente
 • Daar word beplan om Alpha op ander plekke aan te bied soos kleingroepe en die gevangenis en in ‘n studente koshuis.

Growing Wise Homeless Centre

 • Thea Jacobs
 • Ons ondersteun 2 huise wat 28 mense versorg
 • Maandelikse finansiële bydraes
 • Talle ander gemeente lede betrokke:
 • Klere
 • Regmaak van huise
 • Kos pakkies
 • Onlangs groot finansiële bydraes vir kinders se skoolgelde assok bedryfsuitgawes,‘n motor, 2 sitkamer stelle asook klere en kombuis ware.
 • Gaan nuwe Wendy huisie opsit in plek van vervalle karavaan.

Laerskool Silverton Toebroodjie projek

 • Irma Loots
 • 16 gemeente lede verskaf weekliks broodjies en vrugte aan 40-50 kinders
 • Dit is ‘n CMR projek waarin ons hulle ondersteun
 • Die skool en kinders is baie dankbaar vir die ondersteuning – mooi brief ontvang

 PEN Aksie en Nellmapius kleuterskole

 • Rieneke Schutte en Tania Ueckermann
 • Ons gee maandeikse bydrae vir PEN en bereik hiermee indirek 32 skole, 160 onderwysers en 1,600 kinders in die middestad. Dit is in samewerking met ander befondsers.
 • Beertjie projek vir kleuters
 • Nellmapius: Tania doen vrywillige werk in 3 kleuterskole in Nellmapius. ‘n Lid van gemeenskap, Lerato Vilakazi, gaan ook een dag per week skole besoek en lesbeplanning fasiliteer.

Hospitaal bediening

 • Judy Coetzee
 • ‘n Groep lidmate (8) besoek Die Wilgers Hospitaal weekliks om vir siekes te bid en pamflette en kaartjies te versprei as deel van die Ring se hospital bediening.
 • Die doel is om langs die siekbed teenwoordig te wees en om die liefde, troos, bemoediging en hoop van Jesus Christus vir siekes ’n werklikheid te maak.
 • Het ook Teddie beertjies gekry wat hulle in die kindersale uitdeel.
 • Die Ring wys leraars toe om 2/maand die Dienswerkers toe te rus.
 • Beddens 360
 • Dienswerkers 35

 

Winter Weggee

 • Rita Rademeyer
 • Versamel klere en verkoop dan deur die jaar.
 • Verkoop ook kolwyntjies Sondae
 • R19 000 is ingesamel verlede jaar en staan tans op R 14 000 ´ Fondse is aangewend vir:
 • Loeries
 • 4 x Ouetehuise
 • Wycliff Bybelvertalers

Tabita Naalwerk

 • Cecily Botha/Irma Loots
 • Weeklikse klasse
 • Talle spesiale projekte:
 • PEN beertjies
 • Geskenke vir tehuise
 • Bied naaldwerk klasse aan waar mense geleer word om self klere te maak en te brei.
 • Bereik 19 mense direk wat nuwe vaardigdhede leer.

CMR Silverpark

 • Richard Beän
 • Maandelikse finansiële bydraes van kerk sowel as Getuienis bediening
 • Bestuur vergaderings word kwartaaliks bygewoon
 • Onder geweldige druk a.g.v gemeentes wat nie meer bydraes kan gee.
 • Hulle behoeftes is as volg:
 • Maandelikse kospakkies
 • Bewarings- en pleegouers
 • Befondsing vir terapie

Crux Naskool Sentrum

 • Richard Beän/ Rieneke Schutte/ Zaaiman Stander
 • Helena Calitz (Hoof)
 • 66 kinders word daagliks versorg en gehelp met huis- en leerwerk
 • Crux is finansieel onafhanklik. Geen formele bydraes van die gemeente fondse.
 • Goeie borge (Uitkyk), Ysterman en ander individuele bydraes ´ Die kinders vorder baie goed met die hulp wat hulle ontvang
 • ‘n Eksterne NGO gaan in Julie verf en herstelwerk doen

Waardevol vir Jesus

 • Richard Beän
 • Groot groep gemeente lede asook gemeente lede van Eersterus wat help om poppies te brei.
 • 60 Kinders by gesinsdiens bereik tydens Getuienis maand.
 • 2 ander skole: Silverton Laerskool asook VIA Nova skool vir gestremdes – 100 kinders elk

 

“Healing of Memories”- werkswinkel by Skuilkrans (31 Mei-1 Junie 2019)

Michael Lapsley was die laaste slagoffer van Apartheid, wat d m v ’n briefbom byna met sy lewe geboet het. Sy een oog, die gehoor in een oor, altwee sy arms het hy verloor, tesame met wonde aan sy liggaam wat hom ’n jaar lank in die hospitaal gehou het.Toe hy opstaan het hy besluit om eerder as om ’n wrok te koester, die Here toe te laat om sy trauma te genees.

Sedertdien bied Vader Lapsley wêreldwyd “Healing of Memories”-kursusse aan, waar hy mense wat met  ’n groot trauma van die verlede  worstel – die dood van ’n geliefde, ’n slegte ekskeiding, ernstige siekte, ’n onreg wat jou aangedoen is, jou skuld, ensovoorts – help om genesing en heling te ervaar. Baie mense oor die hele land en verder getuig van hoeveel die kursus vir hulle beteken het, om die verlede te verwerk en om as gesonde mense verder te leef.

Ons is baie bevoorreg dat Vader Lapsley, ’n Angilkaanse priester, ingewillig het om die kursus in Skuilkrans aan te bied. Om suksesvol te wees word die groep beperk tot 25 deelnemers. Die kursus begin Vrydagaand 31 Maart om 18:00 (tot 21:00) en duur die hele Saterdag (08:00 tot 18:00). Ligte etes en tee/koffie word voorsien. Van deelnemers word verwag om die hele kursus by te woon (om nie een of twee sessies mis te loop nie).

Die gemeente subsidieër Vader Lapsley (en sy helpers) se besoek aan ons. Van elke kursusganger word ’n fooi van R250,00 gevra om die kostes te help dek.

Vir meer inligting kan met Piet Meiring of een van die ander predikante geskakel word. Inskrywings kan by die kerkkantoor (012 804 7787) gedoen word.

father-michael

 

 

ATKV Applous Pretoria Streeksfees Program 16-18 Mei 2019

Donderdagmiddag/aand 16 Mei

Programleier: André Keun

 1. Centurion Christelike Laerskool (12:30)  Nie-Mededingend

Koorleier: Eljé Oosthuizen  Begeleier: Eljé Oosthuizen  Viool:Gerhard du Preez

Psalm 47                                          

Keurspel van Afrikaanse volkswysies      Verw Eljé Oosthuizen

Do, re, me                                                     Richard Rodgers verw Eljé Oosthuizen

Ukuthula*                                                       Trad isiZulu verw Eljé Oosthuizen

*Die bloed van Jesus fluisterVrede”

Laerskool: Ope Afdeling

2. Brooklyn Primary  (12:45)

Koorleier: Elana Christensen          Begeleier: Morné van der Westhuyzen

Don’t stop believin’                                      Steve Perry, Neal Schon, Jonothan Cain

Read all about it                                           S Manderson, T Barnes, P Kelleher, B Kohn,  E Sande, I  James

Head above water                                        Avril Lavigne, Travis Clark, Stephan Moccio

Avulekile Amasango                                   Trad isiZulu verw Mpumelelo Manyathi             

*Die sonde van die wêreld is weggewas deur die kruisdood van Christus en die poorte van die hemel is geopen

3. Laerskool Hennopspark (13:00)

Koorleier: Anton Pottas                            Begeleier: Leanda Schelhase

Sanctus                                                          Tom Howard

God be in my head                                      Andrea Ramsey

Ek weet                                                          Rick Moser verw Anton Pottas

Jikel’emaweni*                                             Miriam Makeba verw Anton Pottas          

*‘n Sangspeletjie deur skaapwagters wat letterlik beteken: ‘n draaitjie om die klip

4. Leeuwenhof Akademie (13:15)

Koorleier: Dalene Mans                  Begeleier: Kobie Pretorius

Prys God, onse Vader                                 Ernest Sands

Jona                                                               Kaapse Maleierlied verw Dalene Mans

I am your child                                              Barry Manilow

5.  Loreto School Queenswood (13:30)

Koorleier: Elana Neethling              Begeleier: Jannie le Roux; Perkussie:Magda de Vries

‘n Samestelling van vrolike Afrikaliedere wat bedoel is om almal vrolik en gelukkig te maak. Kleine voëltjie sing vir my; Hallo vriende; Ons sing vir julle ‘n vrolike lied; Ons dans vorentoe en agtertoe;Ons sing en dans vir die Here. Verwerker: Mbuso Ndlovu

Afrika Program:

• Kgori mpuelele (SeTswana)

• Molweni zihlobo (IsiXhosa)

• Ndawana (TshiVenda)

• Batswana (SeTswana)

• Sesivuma Sigiya ngalengoma

• Thambira Jehovah (Shona)

6. Laerskool Northmead (13:45)   

Koorleier: Anton Pottas                            Begeleier: Elmarie Pieters

I am                                                                Melanie Horn

‘n Liedjie vir jou                                            Jannie du Toit verw Gert Pottas

Child of God                                                  Trad Spiritual verw Emily Crocker

Sikirileke*                                                      Trad Sotho verw Anton Pottas

*Skielik

Laerskool Meriete: Nie-Afrikaans

7. Glenstantia Primary School (14:00)

Koorleier: Raine Pienaar                Begeleier: Elize Snyman

Medieval Gloria                                            Vijay Singh

By die strand                                                 Dalene Brits

Sonvanger                                                     Valiant Swart verw Anton Eloff

Ndandihleli / lyele yele Jehova*                         Trad isiXhosa/isiZulu verw M Manyathi

*Liefdeslied / Vier die liefde van God                                                    

8. Loreto School Queenswood (14:15)

Koorleier: Elana Neethling    Begeleier: Jannie le Roux, Magda de Vries

Alleluia Canon                                              WA Mozart verw Donald Moore

By die strand                                                 Dalene Brits

Bana Ba Motho Ba Lwana*                        Trad SeTswana verw Mbuso Ndlovu

Liedere van die Bloukraanvoël                  Franco Prinsloo

*Die broers en susters maak rusie

POUSE van 30 minute tot 15:00.

Laerskool Meriete: Afrikaans

9. Laerskool Stephanus Roos (15:00)

Koorleier: Raine Pienaar                Begeleier: Morné van der Westhuyzen

Nuwejaar                                                       Anton Esterhuyse

Little birch tree                                              Russiese volksliedjie verw Sue E Bohlin

Soos ‘n wildsbok                                          Martin Nystrom verw M van der Westhuyzen

Kwangena thinabo*                                     Trad isiZulu verw Mpumelelo Manyathi

*’n Pryslied vir die koor

10. Laerskool Fontainebleau (15:15)

Koorleier: Franco Prinsloo              Begeleier: Nicolie Smuts

Climbing up the mountain                          Linda Spevacek

Lied van die ster                                           Franco Prinsloo

Nuwejaar                                                       Anton Esterhuyse

Modimo*                                                        Trad Afrika verw William Wonda

*God seën jou

11. Laerskool Broederstroom (15:30)

Koorleier: Jaco van der Merwe       Begeleier: Michelle Dennis

Nuwejaar                                                       Anton Esterhuyse

Spore                                                             Elvis Blue verw Jaco van der Merwe

Mense op die bus                                        Christopher Torr verw Jaco van der Merwe

Ke nna yo Morena*                                      Trad Sotho verw M Barrett/J van der Merwe

* Ons oë is sterk en ons veg vir die Here

12. Laerskool Randhart (15:45)

Koorleier: Karen Jacobs                 Begeleier: Christa Feistel

Nuwejaar                                                       Anton Esterhuyse

Amagugu*                                                     Trad isiZulu verw C Feistel

Liedjie vir jou                                                 Jannie du Toit verw C Feistel

Lemon tree                                                    V Hinkel/P Freudenthaler verw C Feistel

*Ons sal sonder wêreldskatte na ons graf gaan

13. Laerskool Van Riebeeck Park (16:00)

Koorleier: Gert Pottas                     Begeleier: Tertius du Plessis

Nuwejaar                                                       Anton Esterhuyse

Lof aan die Skepper                                    Hester van der Westhuizen verw Gert Pottas

Worthy to be praised                                   Byron J Smith

Avulekile Amasango*                                  Trad isiZulu verw Gert Pottas

*Die poorte van die hemel het oopgegaan

14. Laerskool Jan Celliers (16:15)

Koorleier: Lientjie Reitz                   Begeleier: Karin Burger

Carol of the children                                    John Rutter

Ke nna yo Morena*                                      Trad Sotho verw Michael Barrett

Jan Ferreira dans en bop                           Lourens Faul

Nuwejaar                                                       Anton Esterhuyse

*Ons oë is sterk en ons veg vir die Here

15. Woodhill College (16:30)

Koorleier: Evelyn Mitchell               Begeleier: Evelyn Venter

Adiemus                                                        Karl Jenkins

Psalm 16                                                       Awie van Wyk

Nuwejaar                                                       Anton Esterhuyse

Emakhayeni*                                                Trad isiZulu/Tsonga verw Alna Smit

*Die wat buite is moet inkom

16. Laerskool Garsfontein (16:45)

Koorleier: Amanda Nothnagel        Begeleier: Chrismarie Nel

Halleluja                                                        Annelie van Rooyen verw Alna Smit

Nuwejaar                                                       Anton Esterhuyse                

Emakayeni*                                                  Trad isiZulu/Tsonga verw Alna Smit

Fill the world with a song                            Allen Pote

*Ouers en kinders leef in vrede by die huis/ ’n Skip wat arriveer

17. Laerskool Danie Malan (17:00)

Koorleier: Attie Rossouw                Begeleier: Simon du Toit

Ek wil die Here loof                                      Gisela de Villiers

Masithi Amen*                                              Trad isiZulu/Xhosa verw Anoniem

El Capotin**                                                  Volkswysie uit Puorto Rico verw Greg Gilpin

Nuwejaar                                                       Anton Esterhuyse

*Amen! Prys die Here  **Koffi

18. Laerskool Wonderboom (17:15)

Koorleier: Stephan Gericke            Begeleier: Ferdi Geyer

Dona Nobis Pacem                                     Mary Lynn Lightfoot

Tsitsikamma                                                 Chris Lamprecht

Ke Sekorokoro*                                            Trad isiZulu/Sotho. Transkripsie A Smit

Nuwejaar                                                       Anton Esterhuyse

*Die ou onpadwaardige motor

POUSE van 30 minute tot 18:15.

19. Laerskool Elarduspark (18:15)

Koorleier: Elize Eloff                        Begeleier: Betsie Schaap

Nuwejaar                                                       Anton Esterhuyse

Yeso uta ponisa (Emahetelelweni)*         Trad Tsonga verw Patrick Masuela

Die melkweg                                                 Franco Prinsloo

Bridge over troubled water                         Paul Simon verw Roger Emerson

*Vertel almal dat Jesus my lewe gered het

20. Laerskool Monumentpark (18:30)

Koorleier: Franco Prinsloo              Begeleier: Marissa Brits

Ahrirang*                                                       Trad Koreaans verw F Prinsloo en M Brits

Twee Hebreeuse liedjies in Afrikaans      Trad Israeli verw F Prinsloo en M Brits

Nuwejaar                                                       Anton Esterhuyse

Hlonolofatsa**                                               Abram Shabalala verw F Prinsloo (Sotho)

*Betekenis onbekend

**Die hekke van die hemel is oop

21. Laerskool Tygerpoort (18:45)

Koorleier: Albertha Filter                 Begeleier: Simon du Toit

If you’re happy/Amen                                  André J Thomas

Nuwejaar                                                       Anton Esterhuyse

Liedjie van my rietfluit                                  Franco Prinsloo

Ha le Bokwe/Somlandela*                         Trad Sotho/isiZulu verw Sidumo Nyamezele

*Kom ons loof en prys die naam van Jesus/ Ons volg Jesus oral-maak nie saak waarheen nie

22. Laerskool Menlopark (19:00)

Koorleier: Susan Coetzer                Begeleier: Carina Heymans

                                                          Fluit: Joanita Hamman

Die krag van Jesus                                      Rein Reurich verw Ellen van Eyk

Nuwejaar                                                       Anton Esterhuyse

Amagugu*                                                     Trad isiZulu verw C Heymans

Lightning                                                        Greg Gilpin

* Ons sal sonder wêreldskatte na ons graf gaan

Beoordelaars vergader 30 min

Gaskunstenaars: Marcel en Deryn Dednam: Klavier en saksofoon

Repliek en oorhandiging van sertifikate: Margie Spaumer

23. Pretoria Boys High School (20:15)

Koorleier: Lhente-Mari Pitout          Begeleier: Yvonne Reyburn

Tshotsholoza*                                               Trad isiZulu/Ndebele verw Jeffery L Ames

My liefste’s soos ’n diep rooi roos             Niel van der Watt

Tshutshumakgala-Die trein                        Franco Prinsloo

Glory                                                               J Stephens, L Lynn, C Smith verw Eugene Rogers

*‘n Werkerslied oor hoop en eenheid in tye van swaarkry

Vrydagmiddag/aand 17 Mei 2019

Programleier: André Keun

Hoërskool: Ope Afdeling

 1. Hoërskool Staatspresident C R Swart (14:20)

Koorleier: Theo Boshoff              Begeleier: Graham Smit

BABE (Geneem uit Simfonie nr 3)                 Camille Saint-Saëns verw Jim Paterson

Comrades song/Chariots of Fire                    Colin Welland verw Theo Boshoff

Sonvanger                                                         Valiant Swart verw Theo Boshoff

Magaliesburgse aandlied                                GG Cilliers verw Theo Boshoff (isiZulu)

Hoërskool Meriete Gemeng

 • Hoërskool Hartbeespoort (14:40)

Koorleier: Roelien Vorster           Begeleier: Marté van Heerden

Didn’t my Lord deliver Daniel                         Spiritual

Nagliedjie nr 1(Uit Drie Nagliedjies)             Franco Prinsloo

Neanderthalman                                               Anton Goosen verw Alna Smit

Akekho ufana no Jesu*                                    Trad isiZulu verw Daniel Jackson

*Daar is niemand soos Jesus nie

3.  Benoni High School (15:00)

Koorleier: Attie Rossouw              Begeleier: Ferdi Geyer

Misty Morning                                                    Carl J Nygard jnr

Nagliedjie nr 1(Uit Drie Nagliedjies)              Franco Prinsloo

Tant Hessie se wit perd                                   Niel van der Watt

U-Gwayimani*                                                   Trad isiZulu verw Mbuso Ndlovu

*’n Bul genaamd Kwaaiman is bang vir ander bulle

4.  Hoërskool Eldoraigne (15:20)

 Koorleier: Ferdinand Liebenberg   Begeleier: Ferdi Geyer

Wamemeza uEzikile*                                      Trad isiZulu verw Mzwandile Mabuza

Draadkar oor die see                                       Lize Beekman verw Alna Smit

Nagliedjie nr 1(Uit Drie Nagliedjies)              Franco Prinsloo

Let the river run                                                 Carly Simon

*   Lied van hoop:Esegiël verklaar dat droë beendere vleis sal aankry.

 • Hoërskool Akasia (15:40)

Koorleier: Attie Rossouw                    Begeleier: Simon du Toit

Cantate Hodie*                                                 Mary Lynn Lightfoot

Nagliedjie nr 1(Uit 3 Nagliedjies)                   Franco Prinsloo

Reën in die Voorwinter                                                Salome Hendrikse  

Khulul’ imbadada**                                          Trad isiXhosa verw Mbuso Ndlovu

*Sing vandag

**Moses, hierdie is heilige grond, trek jou sandale uit!      

 • Hoërskool Kemptonpark (16:00)

Koorleier: Herman Swanepoel           Begeleier: Morné van der Westhuyzen

Exultate justo in Domino                                 Brant Adams

Loof die Heer                                                    Pieter Bezuidenhout

Nagliedjie nr 1(Uit 3 Nagliedjies)                   Franco Prinsloo

Sikirilek*                                                             Trad Sesotho

*Ons was besig om te speel toe iets skielik gebeur

 • Hoërskool Randburg (16:20)

Koorleier: Franco Prinsloo                  Begeleier: Trudie van Wyk

Chanlez Alleluia                                               Dave en Jean Perry

Luister na die nag                                             Franco Prinsloo

Nagliedjie nr 1(Uit 3 Nagliedjies)                   Franco Prinsloo

Hlonolofatsa*                                                     Trad Sesotho verw Soweto Gospel Choir

*Ons is geseënd in die Naam van die Vader

POUSE  tot 17:10.

 • Hoërskool Montana (17:10)

Koorleier: Ferdinand Liebenberg   Begeleier: Christiaan Hartman

Nagliedjie nr 1(Uit 3 Nagliedjies)              Franco Prinsloo

Nagliedjie nr 2 en 3 (Uit 3 Nagliedjies)    Franco Prinsloo

Bayohlala bejabule*                                    Trad isiZulu verw Mzwandile Mabuza

Sing Alleluia clap your hands                     Sally K Albrecht

*Hulle sal gelukkig wees

 • Cornwall Hill College (17:30)

Koorleier: Heloïse Richter                Begeleier: Willene Botha

Wade in the Water                                              Trad Spiritual verw Mark Hayes

Nagliedjie nr 1(Uit 3 Nagliedjies)                     Franco Prinsloo

Jou handmusiek is te baldarig                          Pieter de Villiers

Afrika Huweliks-keurspel*                                  Trad Sesotho verw Mbuso Ndlovu

*Tannie maak oop die deur, dit reën; Ek klop, maak asseblief oop; Laat die bruid uitkom; Die man se broek is mooi gestryk; Die bruid se ma moet nou alleen na haar huis omsien, want die bruid is weg.

Hoërskool Meriete Seuns

 1. Hoërskool Jeugland (17:50)

Koorleier: Gert Pottas                     Begeleier: Tertius du Plessis

Op my ou ramkietjie                                         Niel van der Watt

Jonah                                                                  Rollo A Dilworth

Seesonet                                                            Hester Eigner

Hlonolofatsa*                                                     Trad Sotho verw Soweto Gospelkoor

*Geseënd in die Naam van die Vader

11. St Alban’s College (Ope afdeling) (18:10)

Koorleier: Mark Stenhouse

Tradisionele liedere uit Afrika:

Ilizwe*                                                       Verw Mzwandile Mabuza

Ngmhla wenjabulo**                              

Buya Nomathemba***               

Vela wena****

*Die Woord van God gee ons lewe

**Ons sing lofliedere op die oordeelsdag

***Nomathemba het my verlaat. Waar is sy?

****Wanneer sal God aan ons verskyn

Hoërskool Meriete: Meisies

 1. Hoërskool Kempton Park (18:30)

Koorleier: Herman Swanepoel       Begeleier: Morné van der Westhuyzen

O Lord, hear my prayer                                      Jude B Roldan

Annieslaapmaakliedjie                                       Dalene Brits

Liefdesdag                                                           Franco Prinsloo

iPharadisi*                                                            Trad isiZulu

*Mag ons eendag in die Paradys aansluit by die wat ons vooruit gegaan het.

13. Hoërskool Garsfontein (18:50)

Koorleier: Con van den Berg          Begeleier: Mariana Nell

Onse Vader                                                          Trad Griekwa-lied verw Alna Smit

Annieslaapmaakliedjie                                       Dalene Brits

Amavolovolo*                                                      Trad isiZulu verw Rudolf de Beer

Songs of a Disney hero                                     Allan Menke en ander  verw Alan Billingsley     

*Geweld maak mense bang om na Kwa-Mashu te gaan

POUSE tot 19:50.

Hoërskool Meriete Gemeng (Vervolg)

14. Hoërskool Hendrik Verwoerd (19:50)

Koorleier: Attie Rossouw                Begeleier: Ferdi Geyer

Dies Irae*                                                              Ruth Morris Gray

Nagliedjie nr 1(Uit 3 Nagliedjies)                     Franco Prinsloo

Roosmaryn is vir herinnering                            Eduard Bosman

Thina nto zabantu**                                            Trad isiXhosa verw Mbuso Ndlovu

* Die oordeelsdag

**Ons behoort aan ‘n groep trotse mense

 1. Hoërskool Waterkloof (20:10)

Koorleier: Gert Pottas                    Begeleier: Ronelle Bosman

And we sing Gloria                                             Jay Althouse

Nagliedjie nr 1(Uit 3 Nagliedjies)                     Franco Prinsloo

Kulkuns                                                                 Bittereinder verw Gert Pottas

Avulekile Amasango*                                         Trad isiZulu verw

*Die vergiffenis en redding van al ons sondes word gevier

 1. Hoërskool Overkruin (20:30)

Koorleier: Attie Rossouw               Begeleier: Ferdie Geyer

Three contemporary Latin settings*                 Jerry Estes

Nagliedjie nr 1(Uit 3 Nagliedjies)                     Franco Prinsloo

Boomstraat                                                           Trad Afrikaanse volsliedjie verw Danie Hyman

Sesiyahamba**                                                   Trad isiZulu verw Mbuso Ndlovu

*Here wees ons genadig; Ons het U lief; Hosanna in die hoogste

**Pak op jou besittings,ons moet huistoe gaan en dis ver.

Die beoordelaars gaan nou vergader oor die uitslag terwyl ons luister na twee gaskunstenaars:  Deryn en Marcell Dednam

Repliek deur Hannelize du Plessis en oorhandiging van sertifikate

Saterdagoggend 18 Mei

Programleier: André Keun

Junior Kore: Nie-Afrikaans

 1. Glenstantia Primary School (8:30)                

Koorleier: Elana Christensen                    Begeleier: Elize Snyman

Tande                                                                    Riekie van der Wateren

My sintuie                                                             Dalene Brits

Ungithatha la*                                                      Trad isiZulu verw Mpumelelo Manyathi

*Jesus het my opgetel en het my lief

 • Loreto School Queenswood (8:40)

Koorleier: Irma de Andrade                       Begeleier: Gaylen Sales 

Perkussie: Mariëtte Deale

My sintuie                                                             Dalene Brits

Vissie in die blik                                                  Riekie van der Wateren

Ntabani le?*                                                         Trad isiZulu verw Mbuso Ndlovu

*Watter soort berg is dit?

Junior Kore: Ope Afdeling

3.   Laerskool Generaal Hendrik Schoeman (8:50)

Koorleier: Pauli van Niekerk                 Begeleier: Hanlie Dames

Puppet on a string                                               Sandie Shaw verw Pauli van Niekerk

Pinocchio                                                             Mynie Grové verw Pauli van Niekerk

Ek is ‘n marionet                                                 Pauli van Niekerk

4. Laerskool Generaal Hendrik Schoeman (9:00) (Laerskool Seniorkoor)

Koorleier: Pierré van Niekerk               Begeleier: Pierré van Niekerk

I will follow Him                                                   Franck Parcel verw Pierré van Niekerk

Stille waters                                                          Chris Torr verw Pierré van Niekerk

Redgebed                                                            Steve Hofmeyr verw Pierré van Niekerk

Die brug                                                                Elvis Blue verw Pierré van Niekerk

5. Laerskool Menlopark (9:15)

Koorleier: Joanita Hamman                  Begeleier: Corlia van Gass

Dwarsfluit: Anneli Roux; Trom: Carien Erasmus

Ek is bly ek ken vir Jesus                                  Jan de Wet

I never touched a rainbow                                 Ruth Artman

Ke nna yo Morena*                                             Trad Suid-Sotho verw Michael Barrett

*Ek is die Koning Heer

Junior Kore: Afrikaans        

6. Laerskool Bakenkop (9:30)

Koorleier: Elitha Hulme                         Begeleier: Rejeanne Krüger

DieTarantula                                                        Rozanne Botha

Re Banyana*                                                        Dineo Diale (Sepedi)

Hasie Lekkerbek                                                  Salome Hendrikse

*Kinders wat in die skool leer

7. Laerskool Stephanus Roos (9:45)

Koorleier: Raine Pienaar                       Begeleier: Morné van der Westhuyzen

Die Tarantula                                                        Rozanne Botha

Liggies                                                                   Riekie van Aswegen

Sizinyoni*                                                              Trad isiZulu verw Mpumelelo Manyathi

*Klein voëltjies sing

8. Laerskool Wierdapark (10:00)

Koorleier: Annatjie Fourie                     Begeleier: Leanda Schelhase

In die Here se beskerming                                 Rykie Pienaar

Die Tarantula                                                        Rozanne Botha

Modimo*                                                                Trad Sesotho verw Anton Pottas

*God

POUSE 10:15 – 10:45

9. Laerskool Monumentpark (Nie-Mededingend)(10:45)

Koorleier: Lichèlle Rademeyer             Begeleier: Leentjie Louw

Hemel Vader, ons aanbid U                              A Venter

Die Tarantula                                                        Rozanne Botha

Tamati Sososo*                                                   Trad Afrika

*Kosliedjie

10. Laerskool Van Riebeeck Park (11:00)

Koorleier: Gert Pottas                            Begeleier: Tertius du Plessis

Die Tarantula                                                        Rozanne Botha

Neem my in beskerming                                    Awie van Wyk verw Gert Pottas

Gabi Gabi*                                                            Trad isiZulu verw Gert Pottas

*Prys die Vader

11. Laerskool Anton van Wouw (11:15)

Koorleier: Elize Eloff                              Begeleier: Betsie Schaap

Die Tarantula                                                        Rozanne Botha

Lebitso*                                                                 Trad Sesotho

Mallemeuledeuntjie                                            Franco Prinsloo

*Prys die Naam van die Here

12. Woodhill College (11:30)

Koorleier: Evelyn Venter                       Begeleier: Evelyn Mitchell

Weet jy?                                                                Soos gesing deur oom Karoolus en Lente

Die Tarantula                                                        Rozanne Botha

Afrika                                                                     Soos aangeleer deur M Duda

*Ons is almal kinders van Afrika

13. Laerskool Garsfontein (11:45)

Koorleier: Erika Lemmer                       Begeleier: Lizke Bouwer

Die Tarantula                                                       Rozanne Botha

Modimo wa re rata*                                             Trad Sesotho/isiZulu verw E Fourie/A Smit

Die krappie en die krefie                                    Alna Smit

*Die Here is lief vir ons

 1. Laerskool Hennopspark (12:00)

Koorleier: Ronette de Beer                   Begeleier: Leanda Schelhase

Son, maan en sterre                                           Elizabeth Fourie

Die Tarantula                                                       Rozanne Botha

Lebitso*                                                                 Trad Sesotho verw Alna Smit

*Loof die Here se Naam

 1. Laerskool Fontainebleau (12:15)

Koorleier: Franco Prinsloo                  Begeleier: Nicolie Smuts

Klokke en diere                                                 Rykie Pienaar

Die Tarantula                                                     Rozanne Botha

Nonganga*                                                        Ester Sebetlele en Jaco Kruger

*Ons roep vir Nonganga, die dokter, om die koning te kom help

POUSE  12:30 – 13:00 

 1. Laerskool Jan Celliers (13:00)

Koorleier: Gert Potgieter                      Begeleier: Maria Meyer

Die Tarantula                                                       Rozanne Botha

Amagugu*                                                            Trad isiZulu verw Gert Potgieter

Karolis                                                                   F Hayes/Worsie Visser

*Mense wat lief is vir die wêreld sal alleen in hul graf agterbly

 1.  Laerskool Kruinsig (13:15)

Koorleier: Antoinette Nightingale           Begeleier: Betsie Schaap

Ek kyk op                                                              Annalize Wiid verw Betsie Schaap

Die Tarantula                                                       Rozanne Botha

Amabhaysikili*                                                    Trad isiZulu verw Ellen van Eyk

*Die fiets en ander vervoermiddels

18. Laerskool Lynnwood (13:30)

Koorleier: Hester Wandrag                   Begeleier: Natasha Alberts

As Hy weer kom                                                  G F Root verw Salome Hendrikse

Die Tarantula                                                       Rozanne Botha

Mosadi wa nyalwa*                                             Trad Sesotho verw Mbuso Ndlovu

*Huwelikslied

19.Laerskool Pretoria-Oos (13:45)

Koorleier: Elana Neethling                     Begeleier: Jannie le Roux,

Perkussie: Magda de Vries

See keurspel                                                        Cecilia van Tonder

(Strandlied, Bloublasielied, Blaasoppielied)

Die Tarantula                                                       Rozanne Botha

Phansi kwalentaba*                                            Trad isiZulu verw Mbuso Ndlovu

*Dit is yskoud aan die voet van die berg. Kom ons maak ‘n vuur om warm te bly

20. Laerskool Constantiapark (14:00)

Koorleier: Simóne Louw                       Begeleier: Betsie Schaap

My boetie dink hy’s Batman                              Rozanne Botha

Die Tarantula                                                       Rozanne Botha

Go Monathe alleluia*                                         Trad Setswana verw Riekie van Aswegen

*Hoe wonderlik is dit by die voete van Jesus 

Beoordelaars vergader

Repliek deur Riekie van Aswegen en oorhandiging van sertifikate

Saterdagaand 18 Mei 2019

Laerskole: Prestige afdeling

 1. Laerskool Wierdapark (17:00)

Koorleier: Anton Pottas                    Begeleier: Leanda Schelhase

Thixo Onothando*                                        Michael Barrett verw Anton Pottas (isiXhosa)

‘n Regte ou Kaapse reën                             Dirkie de Villiers

If it must be                                                    Andrea Ramsey

Varanus die monsterlikkewaan!                 Charlotte Botha

*God van liefde

 • Laerskool Kruinsig (17:20)

Koorleier: Antoinette Nightingale   Begeleier: Betsie Schaap

Spreuke-Kalipso                                          Gisela de Villiers

Varanus die monsterlikkewaan!                Charlotte Botha

Orde-e                                                            Maria-Theresa Visconde-Roldan

Bohemian rhapsody                                    Freddie Mercury verw Mark Brymer

 • Laerskool Constantiapark (17:40)

Koorleier: Annelie van Rooyen       Begeleier: Betsie Schaap; Dwarsfluit: Landi Schaap; Perkussie: Susan van Wyk

Panus Angelicus                                           César Franck fluit verw Betsie Schaap

Varanus die monsterlikkewaan!                 Charlotte Botha

Sewe Boerneefliedjies                                 Pieter de Villiers

Afrika keurspel;Amavolovolo/Modimo       Trad isiZulu/Sotho verw Mxolisi Magagula

*Ons gaan nie Kwamashu toe nie want daar word geskiet/ God sorg vir ons

 • Laerskool Pretoria-Oos (18:00)

Koorleier: Elana Neethling               Begeleier: Jannie le Roux;

Perkussie: Magda de Vries

Firefly                                                              Andy Beck

By die dood van Motau                                Hendrik Hofmeyr

Die Tsitsikammamamma                            Franco Prinsloo

in die Tsitsikammabos

Umathananazane*                                        Trad isiZulu verw Mbuso Ndlovu

*Hier is ‘n bobbejaan. Ons het hom gevang!

POUSE tot 18:50

Hoërskool: Prestige Gemeng

 • Hoërskool Noordheuwel (18:50)

  Koorleier: Attie Rossouw               Begeleier: Simon du Toit

Jordan’s Angels                                            Trad geestelik verw Rollo Dilworth

Vir my grootmoeder                                      Zander Fick

Aan die Noordweste                                     Chris Lamprecht

San Bonani/Nda Wana*                               Trad isiZulu/Tshivenda verw Mbuso Ndlovu

*Wees gegroet/Waterspeletjie

 • Hoërskool Menlopark (19:10)

       Koorleier: Jeanmari van Papendorp Begeleier: Lourens de Jager

Onse Vader                                                    Niel van der Watt

Dandelion*                                                     Xingzimin Pan

Die Maan uit Ghoera-liedere                       Franco Prinsloo

Iza Ngomso**                                                Christopher Tin

*Vlieg so saggies

**Laat die reën kom

Hoërskool: Prestige Meisies

 • Hoërskool Jeugland (19:30)

     Koorleier: Gert Pottas                    Begeleier: Tertius du Plessis

Shout for joy                                                  Dan Davison

Lied van die draaijakkals                             Franco Prinsloo

Loof die Heer                                                 Mary Lynn Lightfoot

For a breath of ecstasy                                Michael John Trotta

spend all your love on loveliness

 • Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria (19:50)

       Koorleier: Renette Bouwer            Begeleier: Gisela Scriba

Revelation                                                      Z Randall Stroope

Verhaal                                                           Niel van der Watt

Herêtse! (Bobbejaanlied)                            Péter Louis van Dijk

Ta Na Solbici*                                               Samo Vovk (Sloweens)

*So dans ons in Resia

Beoordelaars vergader

Gaskunstenaars Deryn en Marcel Dednam

Repliek en uitdeel van sertifikate: Gisela de Villiers

Getuienismaand

Ons is so bevoorreg om God se geskenk vir ons gemeenskap te wees! Kom ons loop die pad saam hierdie Meimaand/Getuienismaand. Ons dink en praat saam oor die Saligsprekinge (Matt.5). Moenie een erediens of uitreikgeleentheid misloop nie!

Hier onder is al die uitreikprojekte wat ons gemeente ondersteun. Vul gerus ‘n geloofsoffer vormpie in as jy op enige manier betrokke wil raak en stuur dit na finans@skuilkrans.co.za

Kleingroep Bybelstudiereeks

Ons nooi alle groepe en individue uit om in Getuienismaand saam met die gemeente deur hierdie Bybelstudie reeks te werk wat gebaseer is op die saligsprekinge. Dit sal ook by die eredienste aansluit in Mei.

Daar is ook ekstra leeswerk wat elke week gepubliseer sal word vir diegene wat dieper wil delf.

Vier weke Kleingroep- en Preekreeks oor die Saligsprekinge tydens Getuienismaand 2019

Jy floreer eers waarlik wanneer jy ander laat floreer.  Doen aan ander (en die skepping) wat jy aan jouself gedoen wil hê.   Ware geluk (om te floreer) is volgens Jesus 8 dinge.

Die Saligsprekinge (makarismes)  Matteus 5:3-12

Die 8 saligsprekinge is die bloudruk van dissipelskap.  Dit is die samevatting en opsomming van alles wat Jesus geleer het.   Dit is Jesus se Koninkryksbeleid.  Dit is hoe Jesus geleef het.  Ons moet Sy voorbeeld volg (“imitatio Christi”).   Dan sal ons die lig van die wêreld en die sout van die aarde wees (Matt.5:13-16).   Dan sal ons missional wees en missional leef, en God die Vader verheerlik.

Die 8 saligsprekinge begin telkens met die woord ‘’geseënd” wat ‘n vertaling van die Griekse woord “makarios” is.  Makarios beteken salig, geseënd, baie gelukkig, ‘happy’.  Dit is eintlik wat “floreer” beteken.  En wat die saligsprekinge eintlik wil sê, is dat jy floreer as kind van God as jy ander laat floreer; as dit vir jou in die eerste plek gaan oor Jesus en Sy koninkryk op aarde.  Dit is ‘n vreemde geluk, want jy beleef dit meestal 180 grade in ‘n ander rigting as wat die samelewing voorstel.

Die 8 saligsprekinge vorm ‘n mooi geheelbeeld van ware dissipelskap.  Daar het ook ‘n mooi struktuur wat dit makliker maak om die geheelbeeld te sien en te verstaan.  Die eerste en agste saligspreking vorm die inleiding en die slot van die saligspreking (soos die broodjies van ‘n toebroodjie).  Die vulsel van die toebroodjie bestaan uit 3 gevolge (bewegings van binne na buite).  Die 2de en 3de saligspreking vorm die eerste gevolg.  Die 4de en 5de saligspreking vorm die tweede gevolg.  En die 6de en 7de saligspreking vorm die derde gevolg.  Dit lyk soos volg:

Inleiding:  Die begin van ‘n florende lewe:  Die besef van ons afhanklikheid van God

Eerste gevolg (na binne):  Treur oor die stukkende lewe

Eerste gevolg (na buite):  Sagmoedigheid teenoor mense

Tweede gevolg (na binne): Honger en dors na geregtigheid

Tweede gevolg (na buite):  Barmhartigheid

Derde gevolg (na binne):  ‘n Rein hart

Derde gevolg (na buite):  Vredemakers

Slot: Die toets vir ons afhanklikheid:  Vervolging

Preektema’s

5 Mei:  Die inleiding en slot van die Saligsprekinge (afhanklikheid en vervolging)

12 Mei:  Die eerste gevolg na binne en na buite  (treur en sagmoedig)

19 Mei:  Die tweede gevolg na binne en na buite  (geregtigheid en barmhartigheid)

26 Mei:  Die derde gevolg na binne en na buite  (rein hart en vredemakers)

‘n Paar opmerkings oor die 8 saligsprekinge:

 1. Om totaal desperaat te wees….totaal afhanklik van God. Om te sterf aan jouself.   Dit lei tot afhanklikheid van ander mense.  Om interafhanklik van andere te lewe.   Dit staan teenoor die strewe na onafhanklikheid en selfstandigheid wat maak dat ons leef asof ons nie die armes en ander kulture nodig het om te floreer nie.   Om te floreer is om in die koninkryk van God te wees….om bo alles jou te beywer vir God se koninkryk en Sy geregtigheid.
 2. Om te treur saam met God oor jou eie gebrokenheid en oor die gebrokenheid van ander mense en die skepping.  Dit staan teenoor die soeke na oppervlakkige vrolikheid en vermaak.  Jy floreer as God se hartklop en jou hartklop ritmies saam begin klop… wanneer jou hart breek met dit wat God se hart breek.  Soos Jesus, kom jou binneste in beroering (splachnizomai).  Dis compassion in action.  En jy word self vertroos.  Dan floreer jy.
 3. Om sagmoedig te wees…om jou te skaar by die nederiges en geringstes.  Dit staan teenoor die strewe na selfhandhawing en eiegeregtigheid (entitlement) en hoogmoed.  Jy word vriende met die sondaars en randfigure en uitgeworpenes van ons samelewing.  Soos Jesus sal jy miskien ook uitgekryt word as ‘n vraat en wynsuiper, ‘n vriend van tollenaars en sondaars.  Maar dan floreer jy regtig.  Jy ontvang die nuwe aarde.
 4. Om honger en dors te wees vir geregtigheid…om met jou hele wese te smag na hemel op aarde…dat God se wil op aarde sal geskied net soos in die hemel.  Jy kan onreg nie verdra nie.  Jy het ‘n heilige woede en ontevredenheid oor wat met die armes gebeur en jy wil dit regstel ten alle koste.  Jy bly honger en dors totdat reg geskied aan minderbevoorregte mense.  Dan floreer jy en word versadig.
 5. Om barmhartig te wees soos Jesus barmhartig is…sonder oordeel en voorbehoud.  Om mense geestelik en liggaamlik te voed en te versorg.  Om nie net dankbaar vir al jou voorregte te wees nie, maar jou voorregte te gebruik om minderbevoorregtes te help soos die barmhartige Samaritaan oor kultuur- en rassegrense heen. Dan ontvang jy self barmhartigheid en jy floreer.
 6. Om rein van hart te wees…om jou hart skoon te hou van afgode soos gierigheid en materialisme en “consumerism” sodat jy ‘n lewe van eenvoud kan lewe, vry van jouself, jou besittings, jou status en jou eie gemak.  Jy is absoluut toegewyd aan Jesus en Sy Koninkryk.  Jy is gefokus op God.  Jy hou hou jou oë op Jesus en nie op die dinge van die sondige wereld nie.  Dan floreer jy want dan sien jy God.
 7. Om ‘n vredemaker te wees…om versoening te bewerk tussen mense van alle kulture en klasse en rasse.  Dit staan teenoor die strewe na selfbehoud en die beskerming van jou eie taal en kultuur ten koste van die evangelie en koninkryk van God.  Jy bou brue tussen alle mense en ook tussen die mens en die skepping.  Jy maak God se shalom waar.  Jy floreer want jy word met ‘n eretitel benoem:  kind van God.
 8. Om te ly en vervolg te word omdat jy doen wat reg is.  Dit staan teenoor ‘n apatiese houding teenoor alles wat verkeerd gaan en om ander te blameer vir wat verkeerd loop.  Jy vat volle verantwoordelikheid vir jou eie lewe en vir die verspreiding van die evangelie.  Jy verloën jouself, jy neem jou kruis op, jy verloor jou lewe vir Jesus en die evangelie, en jy volg Jesus skaamteloos.  Dan floreer jy want dan behou jy jou lewe en Jesus skaam Hom nie vir jou voor die engele nie.  Dan behoort die koninkryk aan jou.

Iemand wat floreer is die sout van die aarde en die lig van die wêreld.  Jy laat ander floreer.

Kleingroepbesprekings vir die 4 weke van Getuienismaand

Lees die inleidende opmerkings hierbo goed deur en hou dit heeltyd in gedagte met julle groepbespreking.

Lees ook dr. Coenie Burger se boek (die gedeeltes wat gekopieër is) vir elke week deur, sodat julle die besprekingsvrae kan beantwoord.

Dit is ook belangrik om die eredienste tydens ons Getuienismaand te probeer bywoon, omdat dit selfs meer inhoud kan gee vir julle groepsbesprekings.

Die belangrikste is om mekaar as groep uit te daag om elke week se geestelike oefening te doen en mekaar “accountable” te hou, sodat ons kan groei in dissipelskap.

Week Een

Die hooftema van hierdie 4 weke is:  Jy floreer as jy ander laat floreer….dan is jy die lig van die wêreld en die sout van die aarde.

Ons behandel hierdie week die 1ste en 8ste Saligspreking:  hoe om totaal afhanklik van God te wees en dat die toets van hierdie afhanklikheid vervolging kan wees.  Lees Coenie se boek (bl.30-29 en 102-111). 

Omdat jy so afhanklik van God is (so desperaat, so leeg van jouself), is jy bereid en gewillig om te doen wat reg is al word jy vervolg en beledig.   En hoe meer jy doen wat reg is, hoe meer word jy dan ook afhanklik van God en mede-dissipels.  Jy kan dit nie alleen doen nie.  Maar in hierdie selfprysgawe, floreer jy en laat jy ander floreer….jy (julle) ontvang die Koninkryk van God.

 1. Wat is julle opinie oor bogenoemde stelling?
 2. In Coenie se boek (bl.32) word drie elemente van afhanklikheid by punt 3 bespreek.  Hoe waar is dit van ons lewens?  (My lewe?)
 3. Onder punt 4 (bl.35) word gesê: “Tieners droom van selfstandigheid, jongmense soek daarna met drif, grootmense probeer dit teen hoë koste koop en vir ouers mense is juis dít die verskrikking van die oudag: dat jy weer ander in die oë moet kyk…”  Stem jy saam? Gesels saam en noem sover moontlik voorbeelde uit jou eie lewe.
 4. Ons vergeet soms dat ons eintlik maar totaal afhanklik van die Here is.  Hoe kan ons afhanklikheid van mekaar ons help om meer afhanklik van God te wees en mekaar te help om te floreer?
 5. Gesels ‘n bietjie eerlik daaroor hoe jy dink jy sal reageer in ‘n situasie waar jy (tot op die punt van lewensbedreiging) oor jou geloof vervolg sou word.  Dink jy dat jy sal staande bly of is jy bang dat jy jou geloof sal verloën?
 6. Dink jy dat vervolging noodwendig deel van dissipelskap is?  Hoekom of hoekom nie?

Geestelike oefening:  Dink julle eie oefening uit….iets wat julle mekaar voor uitdaag om hierdie week te gaan doen om te floreer en ander te laat floreer (spesifiek in terme van afhanklikheid en doen wat reg is).  Onthou om volgende week van elkeen terugvoer/getuienisse hieroor te vra.

‘n Voorstel vir ‘n oefening:  Neem persoonlik julle huisbediende of tuinwerker huis toe na werk om hulle lewensomstandighede te sien.  Ry Mamelodi toe en vat ander groeplede saam as jy bang is.  Maar stel jouself bloot.  Bid baie.  Vrae die regte vrae.  Stel belang.  Doen wat reg is!

Week Twee

Die eerste gevolg van totale afhanklikheid van God (en mekaar) is dat ek (na binne) treur en (na buite) ‘n sagmoedige mens word.  Daarin sit ‘n vreemde stuk geluk.  Dit is wat dit beteken om te floreer as ware dissipel van Jesus.  Jy treur oor jou eie gebrokenheid en sonde.  En jy treur saam met Jesus oor die gebrokenheid en sonde van die wêreld.  Dit maak jou ‘n sagmoedige mens, iemand wat met baie deernis en sagtheid, maar met ‘n leeue moed, met mense en die wêreld omgaan….sodat jy en hulle kan floreer.   Een definisie van sagmoedigheid/meekness is: “Power under control” dis as jy die leisels vashou om ‘n klomp kragtige perde in toom te hou.  Jesus was totaal sagmoedig en nederig van hart, al was Hy die Koning van die konings.  Jesus het gehuil oor die seerkry van mense en die stukkendheid van die wêreld.   Jy floreer in die diepe vertroosting wat jy beleef wanneer jy saam met Jesus treur en wanneer jy soos Jesus sagmoedig is.

 1. Wat is jou opinie oor bogenoemde stellings?   Wat maak dit met jou?

Lees asseblief Coenie Burger se boek (bladsy 40-59) om die volgende vrae te beantwoord.

 • In Hall se boek: God and human suffering (aangehaal op bl.44) maak hy die stelling dat daar by Westerse mense vandag ‘n onvermoë is om te ly (lydingsontvlugting).  Wat is jou ervaring in hierdie verband?
 • Hoe sou jou daaglikse lewe positief of negatief verander as jy meer sou kon oop wees vir jou eie lyding en die lyding van mense rondom jou?
 • Dink jy dat daar ‘n soort treurigheid is wat geseënd kan wees vir ‘n mens?  Hoekom of hoekom nie?
 • Die wêreld waarin ons leef, glo nie in sagmoedigheid nie, maar eerder in sy teenpool: selfhandhawing.  Gesels oor hoe julle sien dat selfhandhawing in die sakewêreld, politiek, sport en op ander lewensterreine toegepas word.  Sê ook vir mekaar hoe jy jouself in hierdie verband sien en ervaar.
 • As ons wil verstaan wat sagmoedigheid is, moet ons gaan kyk na Jesus se lewe.  Wat leer julle uit die volgende tekste:  Matteus 11:28-30; 21:5; 26:51-54 en Jesaja 53:2-8?  Gesels ook oor die implikasies wat Jesus se sagmoedigheid vir ons as sy navolgers inhou.
 • Sê eerlik vir mekaar of jy regtig dink dat sagmoedigheid ‘n goeie en sinvolle manier van lewe is.  Dink jy dat dit in jou alledaagse lewe kan werk om so te leef?

Geestelike oefening:  Hou mekaar eers verantwoordbaar (accountable) vir verlede week se geestelike oefening.  Besluit dan saam op ‘n geestelike oefening vir hierdie week wat voorlê.  Almal moet hulle verbind tot die doen van die oefening.  Bid vir mekaar daarvoor.  Hou mekaar accountable.  Dit is waaroor dissipelskap en ‘n missionale lewenswyse gaan.  Daar moet iets verander in jou kop, jou hart en jou hande.

‘n Voorstel vir ‘n geestelike oefening:  Stel jouself bloot aan lyding.  Gaan sit by iemand in die kankerafdeling van die hospitaal en gesels net….en luister.  Kontak ons Hospitaalbediening vir leiding.  Bel Judy Coetzee 082 929 6177.

Onthou om ‘n erediens by te woon vir meer inhoud oor die onderwerp.

Week Drie

 

Die tweede gevolg van totale afhanklikheid van God (en ander mense) is om te honger te te dors na wat reg is (na binne) en om barmhartig te wees (na buite).  Hier beweeg ons nog ‘n bietjie dieper in disspelskap toewyding in as by die vorige week.  Hoe hongerder jy is vir geregtigheid hoe meer barmhartig sal jy wees.  Die kerk was nog altyd baie goed met barmhartigheid (armoede hulp), maar nie met geregtigheid (armoede voorkoming en uitwissing) nie.  Die een kan nie sonder die ander een nie.  Dit laat jou floreer, omdat jy dan ander laat floreer.  In die proses word jy self diep vervul en ontvang jy barmartigheid van God.  Soek daarom heel eerste God se Koninkryk en Sy geregtigheid, en alles sal vir jou bygevoeg word (Matt.6:33).  Dan floreer jy.

 1.  Wat is jou opinie oor die bogenoemde stellings?  Wat maak dit met jou?  Waarheen beweeg dit jou?

Lees eers weer verder in Coenie se boek (bl.60-81).

 • In watter mate, meen jy, is dit waar dat alle mense soms droom van ‘n beter wêreld?  Hoe sou so ‘n wêreld na jou mening lyk?  Is daar ‘n verskil tussen jou droomwêreld en God se “droomwêreld?  Wat sou die vernaamste verskille wees?
 • Bespreek die volgende stelling:  Wanneer mense nie verlang na God se koninkryk in die wêreld nie, is dit omdat hulle te besig is meet hulle eie klein koninkrykies.  Wat beteken dit?
 • Stem jy saam met die stelling dat baie Christene te onsensitief is vir reg en geregtigheid?  Motiveer jou antwoord.
 • Hoeveel egte barmhartigheid (regtige omgee vir ander) het daar in die gewone gang van die lewe oorgebly?  Kom barmhartigheid vir jou maklik?  Hoe is jy barmhartig?
 • By punt 4 (bl.76-78) word verduidelik dat nie ons vriende nie, maar ons vyande en naaste-in-nood ons barmhartigheid toets.  Wat dink jy daarvan?
 • Maak jou oë toe en droom so ‘n oomblik oor barmhartigheid.  Hoe sou jou eie lewe by die huis, by die werk, daar waar jy ontspan, verander as jy en ander mense dit regtig regkry om barmhartig te wees?

Geestelike oefening:  Hou mekaar accountable vir verlede week se geestelike oefening.  Jy kan nie geestelik groei as jy nie begin DOEN nie.  Daarvoor moet jy dieper en dieper afhanklik van God en jou mede-dissipels van Jesus word.  Besluit as groep op ‘n geestelike oefening vir die komende week wat julle (of elkeen op sy eie) prakties kan doen om geregtigheid na te streef en barmhartigheid te doen.

‘n Voorstel indien julle nie self aan ‘n geestelike oefening kan dink nie.  Gaan gee kos (braai worsbroodjies) vir werksoekendes op een van die straathoeke in Equestria.  En knoop geselsies aan met die mense om uit te vind hoekom hulle nie werk kry nie en hoe dit regtig met hulle gaan.  Leer hulle name ken en stel belang in hulle familie en waar hulle woon.  Kontak vir Cobus Engelbrecht by 082 446 8480 vir leiding.

Week Vier

Dis ons laaste week en die hoogtepunt.  Ons gaan nou selfs nog dieper in dissipelskap-toewyding in.  Om as gevolg van jou 100% afhanklikheid van God en mede-dissipels, rein van hart te wees (na binne) en ‘n vredemaker te wees (na buite).  Dan sal jy God sien en ‘n kind van God genoem word en floreer!!  Hierdie laaste gevolge van afhanklikheid bou voort op die eerste paar saligsprekinge.  As jy hierdie bloudruk met jou hele lewe nastreef en uitleef sal jy sal saam met jou mede-dissipels die lig vir die wêreld en die sout van die aarde wees.  Jy kan vervolging verwag, maar wees dan baie bly, want hulle het die profete en dissipels voor jou net so vervolg en beledig.

 1. Wat is jou opinie oor die bogenoemde stellings?  Wat maak dit met jou?

Lees vir oulaas ter agtergrond Coenie se boek (bl.82-101).

 • Die teenoorgestelde van ‘n rein hart is ‘n verdeelde hart…’n hart wat verdeel is in tientalle sogenaamde belangrike sake…ons vol programme en lewensgulsigheid.   Hoe sien jy die saak?  Wat is jou belewenis?
 • Richard Foster skryf in sy boek “Sex, money and power” dat hierdie drie dinge Westerse mense se harte verdeel:  seks (bedoelende ons totale kontak met persone van die teenoorgestelde geslag, pornografie en uitbuiting), geld (en alles wat geld kan koop) en mag (waarby ingesluit is roem en eer).  Wat is jou mening?  Is daar sake wat jy sou kon byvoeg?
 • Ons weet dat sulke dinge ‘n mens se hart nooit bevredig nie.  Die weg daaruit is ‘n eenvoudige lewenstyl, toegewyd aan Jesus.  Dit maak jou ongelooflik vry.  Wat is jou opinie hieroor?  Is jy heeltemal toegewy aan Jesus (na liggaam, siel en gees)?  Is jy vry?
 • Jesus is ons Vredevors.  As jy aan Hom toegewyd is, sal jy ‘n vredemaker wees.  Hoe sien jy jou taak en rol as vredemakende Christen in Suid-Afrika?
 • Op watter lewensvlakke het ons vandag vredemakers nodig?  En watter prys sal dit jou kos as jy op een van hierdie vlakke in vredemaker wil wees.
 • ‘n Ander woord vir vredemaker kan ook ‘n brugbouer wees.  Wat kan jy prakties doen om versoening in ons land tussen rassegroepe te bewerkstellig?  Wat is jou ondervinding hiervan?
 • Onthou dat al bogenoemde vloei uit ‘n radikale afhanklikheid van God en jou mede-dissipels (wat ook uit ander kulture en rassegroepe kom).  En die toets vir jou afhanklikheid is of jy vervolg word daarvoor….as mense jou beledig en al wat sleg is van jou sê.  Is jy bereid en gewillig om ‘n vredemaker te wees?

Geestelike oefening:  Hou mekaar weer eers accountable vir verlede week se geestelike oefening voordat julle aanbeweeg.  Onthou ons wil groei in dissipelskap en ‘n missionale lewenswyse.  Wat kan julle as groep doen om vredemakers in ons gemeenskap te samelewing te wees…om brue te bou, verhoudings te kweek en versoening te bewerk?  Besluit op ‘n baie praktiese geestelike oefening en voer dit biddend, afhanklik uit.  Die Here is met julle!

Voorstelle:  Nooi ‘n swart egpaar of gesin om deel van julle kleingroep te word.  Woon een keer per maand die multikulturele diens in Silvertonkerk by om 10:00.

Kontak gerus die Getuienisbestuur vir idees en ondersteuning met uitreikaksies.

Richard Bean (072 094 3121), Rieneke Schutte (083 281 5711), Estelle Pike (083 642 0332),            Nico Swart (083 678 8290).

1600 Beertjies vir Pen

911e7059-f9b0-4ea0-a199-94324a789d3d

Tabita Naaldwerkklas het ons gemeente uitgedaag om te begin brei en hekel om hulle droom van beertjies vir Pen waar te maak.  Hierdie ambisieuse getuienisprojek se doel is om voor die einde van die jaar vir elke kleuter in PEN se kleuterskole ‘n beertjie te gee.  Ons glo dat iemand se lewe geraak kan word deur ‘n eenvoudige liefdesdaadjie en dat ‘n handgemaakte beertjie ‘n boodskap van hoop en liefde stuur.

Die reaksie op die projek was verrassend positief en vlytige vingers  van alle ouderdomme het reeds tussen 400 en 500 beertjies gebrei en gehekel.  Dis byna soos ‘n opwindende nuwe gier wat posgevat het en oral langs sportvelde, in wagkamers en rye, voor die TV en op die langpad sien jy net wol, stopsel en die gesellige geluid van breinaalde wat wikkel.

Selfs vroue buite die gemeente tot sover as Kaapstad en die Weskus is reeds fluks aan die werk is.  Daar is Facebook vriende en hekel klubs wat saamspan en daar is selfs verneem van ‘n ouma wat kuier by haar kleinkind in Australië , waar sy ook beertjies vir ons maak!

As jy ook betrokke wil raak, of iemand ken wat sal wil – volg gerus die maklike brei- en hekel patrone.  Daar is ook wol en penne geskenk vir die projek en as jy net wil brei en hekel, kan jy die voltooide pante vir die naaldwerk klas bring om toe te werk en te stop.

Stuur gerus vir ons fotos van hoe jy vorder en vertel ons waar en wanneer jy aan jou beertjies werk.

Kliek asb op die skakels na die patrone: